Over de inhoud van de artikelen

Guttecoven is een dorp gelegen aan de noordkant van het Limburgse lössplateau, in het hart van het zogenaamde Land van Zwentibold. De eerste vermelding dateert uit 1296. De dorpsnaam luidde in het betrefende document Guttichoven. Daarna komen we het dorp onder andere tegen als Gittickhoven, Gottechoven, Gottekoeven, Gottickhoven, Guttekoven, Guttenhoven, Guttekoeven, Guttekooven, Guttinckoven en Guttinghoven. Soms is het zonder dubbele 't', zoals in de benaming Goetynchoven en Goetijnchoven. Vaak is de 'v' ook als 'u' geschreven. Door al deze varianten is vaak onduidelijk of het ook wel echt om Guttecoven gaat.

Voor genealogen vormt het een soort verdwijnput omdat de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) pas vanaf 1770 bewaard zijn gebleven. Aan de hand van het 'Meetboek van Guttekoven' en de DTB van andere plaatsen is het grotendeels gelukt de gezinnen te reconstrueren tot degenen die in het meetboek als bezitter van een huisplaats genoemd worden. Het meetboek bestaat uit hetgeen Henri Hermans - toen nog landmeter, maar vanaf 1815 burgemeester van Limbricht - heeft overgenomen uit bronnen die helaas verloren zijn gegaan. Hoofdmoot vormt de kopie van een meetboek uit 1743/1744. Daarin zijn alle huisplaatsen en alle belastbare velden op het toenmalige grondgebied van Guttecoven beschreven. Om het meetboek voor iedereen toegankelijk te maken zijn alle pagina's afgedrukt in de artikelen waarvan de titel begint met 'het meetboek'. De overige artikel gaan in op allerlei aspecten van de geschiedenis van Guttecoven waar tot nu toe vrijwel niets over gepubliceerd is.

In theorie kunnen de artikelen in elke gewenste volgorde gelezen worden, maar het is verstandig te beginnen met de Inleidende opmerkingen. Hierin worden enkele opmerkingen over het dorp, het meetboek, de artikelen en de schrijver gemaakt.

De artikelen 'Maten en munten te Guttecoven', 'Het ontstaan van het dorp', 'Staatkundige geschiedenis van Zwentibold tot 1850' en 'Het uiterlijk van het dorp' zijn achtergrondartikelen, waarvan de titel voor zich mag spreken. In het artikel 'De volkstelling van 1799 en het werkelijke bevolkingsverloop tot 1850' wordt de mythe ontzenuwd dat Guttecoven in de Franse Tijd maar ongeveer 145 inwoners telde. De reconstructie van het bevolkingsverloop laat zien dat de volkstelling te Guttecoven met de Franse slag is gebeurd. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe dan te verklaren is dat maar vier Guttecovenaren als soldaat in het leger van Napoleon gediend hebben. Hierbij komt de grote invloed aan bod die de kindersterfte door epidemieën op de bevolkingspiramide hebben gehad.

Het artikel 'De Guttecovense leenhoven en hun bezitters' gaat in op het feodale verleden. In dit artikel staan nieuwe inzichten met betrekking tot de familie (Broek) van Guttecoven. Het blijkt dat de familie van Guttecoven-Berghe - waarvan een lid in 1462 schepen van Brussel was - afstamt van de familie (Broek) van Guttecoven. Ook worden de leden van de familie Van Hatzfeldt beschreven die vanaf ongeveer 1550 tot de Franse Tijd beide Guttecovense ridderlenen in bezit hadden. Verder wordt ingegaan op de ligging van hoeve Beekhoven en wordt betoogt dat niet de voorloper van het kasteel te Born het toneel van de pogrom uit 1309 was, maar eerder het 'Haus und Schlosz' op de plek van het huidige kasteel Grasbroek - dat tot de Franse Tijd tot het grondgebied van Born hoorde.

De artikelen 'Het meetboek: de huisplaatsen' en 'Het meetboek: de velden' zijn als naslagwerk te beschouwen voor iedereen met voorouders uit Guttecoven. Via de Index achterin het artikel 'Het meetboek: de huisplaatsen' kan men op naam zoeken van welke huisplaats de betreffende persoon in mannelijke, dan wel vrouwelijke lijn afstamt. Via het in de index te vinden ID-nummer (ID = identificatie) kan men via Ctrl-F (de zoekfunctie) gemakkelijk te betreffende persoon in de tekst van ieder artikel vinden. Zonder dit ID-nummer is het door de vele naamsvarianten vrijwel onmogelijk iemand te identificeren.

Het artikel 'Pacht en belasting' is vooral sociaal-economisch gericht, met nadruk op het economische aspect. Aan de hand van de weinige pachtcontracten en de belastinglijsten die bewaard zijn gebleven, laat het zien wat er op het gebied van de pacht en de grondbelasting te Guttecoven is veranderd. Ook wordt gekeken hoeveel de boeren per ha aan pacht en/of belasting kwijt waren, wordt Guttecoven vergeleken met andere plaatsen en wordt ingegaan op het verschil tussen akkerlui en keuters. In de contracten en belastinglijsten komen veel namen van Guttecovenaren voor, waardoor dit artikel toch interessant kan zijn voor genealogen. Ook bevatten de pachtcontracten veel veldnamen.

De artikelen 'Boeren worden eigenaren' en 'Eventuele verandering demografisch gedrag door gestegen grondbezit' zijn eveneens sociaal-economisch gericht, maar dan met nadruk op het sociale aspect. Het eerste artikel laat zien welke veranderingen er in het grondbezit te Guttecoven hebben plaatsgevonden en het tweede wat voor uitwerking die veranderingen op het demografische 'gedrag' hebben gehad, zoals het huwelijkspatroon en de kindersterfte.

Voor degene die in de burgerlijke stand van 1799 tot 1807 de originele akte wil bekijken, is een Excel-bestand toegevoegd, waarmee de gegeven datum kan worden omgezet in de Franse 'Revolutionaire' jaartelling (en vice versa).

Veel plezier met het lezen van deze artikelen en voor verbeteringen graag een mail met deze verbeteringen sturen naar Uitgeverij Goltstein.
Beschikbare artikelen
Contactgegevens: Uitgeverij Goltstein, Zesakkerlaan 32 6611 AZ Overasselt Nederland Tel: 024-6222609, E-mail:
(of: goltstein@hotmail.com), inschrijfnummer KvK Nijmegen 10145110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetische namenlijst van degenen die vermeld worden in artikel nr. 9 De huisplaatsen:

Abs, Anna ( ... -1748
Alberts, Maria Ida (1830-1906)
Alofs, Elisabeth ( ... - ... )
Alofs, Geertrui (1710-1751)
Aretz, Judith (1816-1881)
Augustins, Barbara ( ... - ... )
Backhaus, Maria Carolina Anton. (1793-1863)
Backhaus, Maria Catharina ( ... -1773)
Bazijn, Maria Coletta (1790-1813)
Beckers, Johanna Catharina (174-1853)
Beckers, Johannes (1721-1807)
Beckers, Maria Cornelia (1756- ... )
Beesmans, Jacobus (1831-1904)
Behren, Anna Mechtildis (1822-1889)
Behren, Arnoldus ( ... - ... )
Behren, Elisabeth ( ... -1775)
Behren, Herman (1727-1805)
Behren, Hermanus Hubertus (1819-1853)
Behren, Joannes ( ... - ... )
Behren, Joannes Petrus ( ... -1782
Behren, Johannes Wilhelmus (1755-1829)
Behren, Maria ( ... - ... )
Behren, Maria Barbara ( ... -1795)
Behren, Maria Catharina (1756-1816)
Behren, Maria Elisabeth (1759-1822)
Behren, Maria Josepha (1826-1875)
Behren, Wilhelmus ( ... - ... )
Berben, Joanna (1707-1769)
Berg, Johannes Wilhelmus van de (1793-1827)
Bergers, Lambertus (1743-1820)
Bergers, Mechtildis (1774-1869)
Bergh, Jacobus van den (1803-1849)
Bergh, Jan Leonard van den (1828-1895)
Bergh, Jan Nicolas van den (1836-1852)
Bergh, Jan Reiner van den (1839-1841)
Bergh, Joannes Petrus van den (1797-1847)
Bergh, Joannes Wilhelmus van den (1800-1873)
Bergh, Johannes Nicolaas van den (1770-1845)
Bergh, Maria Catharina van den (1831- ... )
Bergh, Maria Josepha van den (1840-1885)
Bergh, Mechtildis van den (1733-1801)
Bergh, Peter Jan van den (1843- ... )
Bergh, Peter Joannes van den (1834-1839)
Bergh, Theodorus van den (1806-1868)
Beulen, Jan, (1771-1824)
Beuten, Hendricus Antonius (1841-1917)
Beuten, Sijbilla (1729-1795)
Bindels, Joseph (1779-1853)
Bocke, Marie Agnes (1743-1815)
Bocken, Maria Lucia (1764-1834)
Bogaert, Catharina, van den (1741- ... )
Bogaert, Cornelis Govaertse van den ( ... - ... )
Bogaert, Heiltje van den ( ... -1735)
Bogaert, Maria, van den (1744- ... )
Bogie, Jan Peter (1827-1892)
Bolle(r)man, Anton Albert (
Bongard, Aldegonda (1756-1836)
Bongard, Maria Christina van den (1837-1906)
Bongard, Maria Elisabeth van den (1868-1958)
Bongart, Anna Catharina van de (1767- ... )
Bongart, Anna Gertrudis (1770- ... )
Bongart, Barbara van de ( ... -1733)
Bongart, Bartholomeus van de (1705- ... )
Bongart, Bartholomeus van de (1710- ... )
Bongart, Catharina Elisabeth van de (1787- ...)
Bongart, Catharina Josepha van de (1802- ... )
Bongart, Constantius van de (1719- ... )
Bongart, Elisabeth van de (1717- ... )
Bongart, Gertrudis Elisabeth van de (1790- ...)
Bongart, Jan Mathis van de (1826-1874)
Bongart, Jeanne Marie van de (1804- ... )
Bongart, Joanna Catharina van de (1785- ...)
Bongart, Joanna Elisabeth (1797- ... )
Bongart, Joanna Maria (1795- ... )
Bongart, Joanna Mechtildis van de (1773- ... )
Bongart, Joanna van de (1711- ... )
Bongart, Joanna van de (1717- ... )
Bongart, Joanne Elisabeth van de (1806- ... )
Bongart, Joannes Jacobus van de (1817-1820)
Bongart, Joannes Mathis van de (1819-1821)
Bongart, Joannes Nicolaus van de (1759- ... )
Bongart, Joannes Petrus van de (1792-1851)
Bongart, Joannes Theodorus van de (1799- ... )
Bongart, Joannes Wilhelmus van de (1762- ... )
Bongart, Josephus Wernerus van de (1765- ... )
Bongart, Maria Catharina van de (1850-1931)
Bongart, Maria Cornelia van de (1832-1860)
Bongart, Maria Elisabeth van de (1810-1859)
Bongart, Maria Elisabeth van de (1752- ... )
Bongart, Maria Elisabeth van de (1821-1889)
Bongart, Maria Francisca van de (1823-1823)
Bongart, Maria van de (1708- ... )
Bongart, Marie Anne van de (1810- ... )
Bongart, Nicolaus van de (1749- ... )
Bongart, Nicolaus van de ( ... -1728)
Bongart, NN van de (1857-1857)
Bongart, Peter Hendrik van de (1852-1853)
Bongart, Peter Nicolas van de (1814-1876)
Bongart, Peter Renier van de (1854-1902)
Bongart, Petrus van de (1830- ... )
Bongart, Petrus van de (1756-1819)
Bongart, Theodorus van de (1815-1867)
Bongart, Theodorus van de (1753-1826)
Bongart, Werner van de (1807- ... )
Bongart, Wernerus van de (1722-1796)
Bongart, Wernerus van de (1704- ... )
Bongart, Wernerus van de (1796- ... )
Bongart, Wernerus van de (1713-1796)
Bongart, Wilhelmus van de (1716- ... )
Bongart, Wilm Anton van de (1801- ... )
Boonen, Anna Gertrudis (1796-1849)
Borgerhof, Theodoor (1774- 1839)
Bormans, Margaretha (1717-1771)
Bottie, Mathias Michel (1771-1837)
Bourdoi, Johann Marie ( ... - ... )
Bours, Martinus (1846-1928)
Bouts, Lambertus (1768-1845)
Bovendeerd, Anna Cornelia (1814-1891)
Bovendeerd, Anna Elisabeth (1811-1811)
Bovendeerd, Anna Maria Helena (1817-1818)
Bovendeerd, Henricus (1800-1805)
Bovendeerd, Johannes (1802-1847)
Bovendeerd, Johannes Josephus (1816-1816)
Bovendeerd, Johannes Leonardus (1819-1887)
Bovendeerd, Johannes Renerus (1824- ... )
Bovendeerd, Johannes Wilhelmus (1797- ... )
Bovendeerd, Lambert Joseph (1808- ... )
Bovendeerd, Margaretha (1753-1830)
Bovendeerd, Petrus Matthias (1767-1828)
Bovendeerd, Sepherinus (1805-1894)
Bovens, Johannes (Carolus) (1760-1833)
Bovens, Wilhelmus Casparus (1752-1818)
Brabants, Gerardus (1772-1830)
Brees, Marie THérèse (1810-1850)
Broeckhoven, Maria Margaretha (1787-1865)
Broickhoven, Elisabeth (1717- ...
Bronnenberg, Maria Helena (1781- ... )
Brouns, Henricus (1797-1860)
Brouwers, Catharina Mechtildis (1843-1882)
Brouwers, Maria Catharina (1819- ...-)
Bruin, Petronella de ( ... - ... )
Buckx, Joannes Michaël (1839-1920)
Buijsers, Eva (1741-1808)
Buschgens, Johannes Leonardus (1825-1897)
Buskens, Anna Barbara (1846-1921)
Buskens, Anna Gertrudis (1782-1851)
Buskens, Anna Maria Catharina (1848-1920)
Buskens, Catharina Elisabeth (1806-1869)
Buskens, Cristianus (1773-1783)
Buskens, Gertrud Elisabeth (1843-1897)
Buskens, Henricus Sylvester (1771- ... )
Buskens, Jacob (1845-1847)
Buskens, Jan Arnold (1815-1880)
Buskens, Jan Lambert (1850-1915)
Buskens, Joanna Maria (1777-1791)
Buskens, Maria (1783-1846)
Buskens, Maria Catharina (1791-1862)
Buskens, Maria Elisabeth (1775- ... )
Buskens, Nicolaas (1741-1804)
Buskens, Ricarda (1809-1882)
Buskens, Wilhelmus (1779-1830)
Buskens, Willem (1853-1899)
Chinz, Maria (... -1788)
Chinz, Maria Catharina (... -1798)
Chinz/Sijns, Arit (... -... )
Claessen, Anna Maria (1760-1823)
Claessen, Catharina (1695-1751)
Claessen, Cornelius (1743-1743)
Claessen, Cornelius (1745-1774)
Claessen, Maria (1740-1742)
Claessen, Maria Catharina (1736-1736)
Claessen, Martinus (1738- ... )
Claessen, Martinus (1742-1745)
Claessens, Petrus (1750-1820)
Claessens, Windelina (1760-1816)
Classen, Johannes (1717-1777)
Classen, Maria Elisabeth (1850-1926)
Clauwen, Maria Theresia (1807-1860)
Cleef, Hendrik van (1823-1897)
Cleef, Leonard Mathias van (1810- ... )
Clemens, Anna Maria (1797-1799)
Clemens, Anna Maria (1799-1837)
Clemens, Jan Hendrik (1815-1862)
Clemens, Jan Theodor (1812-1832)
Clemens, Maria Catharina (1805-1865)
Clemens, Maria Elisabeth (1802-1833)
Clemens, Maria Josepha (1808-1841)
Clemens, Wilhelmus (1759-1820)
Cleuskens, Elisabeth (1772-1841)
Cnoops, Catharina (1749-1811)
Cocken, Catharina Margaretha (1761-1827)
Coenen, Alexander (1803-1865)
Coenen, Helena Coenen (1832-1912)
Coenen, Maria Mechtildis Coenen (1841-1922)
Coonen, Anna Mechtildis (1796-1867)
Coonen, Anna Sophia/Lucia (1787-1863)
Coonen, Joannes (1781-1850)
Coonen, Joannes Thomas (1793-1797)
Coonen, Lambertus Josephus (1799-1856)
Coonen, Maria Cornelia (1784-1829)
Coonen, Michael (1790- ... )
Coonen, Petrus Jacobus (1749-1826)
Corten, Anna Margaretha (1838- ... )
Corten, Bartholomeus (1848-1935)
Corten, Damianus/Adamus (1777-1811)
Corten, Elisabeth (1758-1789)
Corten, Jan Hubert (1845- ... )
Corten, Jan Joseph (1856-1930)
Corten, Maria Catharina (1843- ... )
Corten, Maria Sibilla (1840- ... )
Corten, Peter Willem (1812-1886)
Corten, Willem Renier (1851-1853)
Cörvers, Anna Catharina (1738- ... )
Cörvers, Anna Catharina (1737- ... )
Cörvers, Anna Elisabeth (1777-1844)
Cörvers, Anna Elisabeth (1741- ... )
Cörvers, Anna Josepha (1784- ... )
Cörvers, Anna Mechtildis (1839-1915)
Cörvers, Arnoldus (1740-1812)
Cörvers, Barbara (1767-1770)
Cörvers, Barbara (1733-1808)
Cörvers, Catharina ( ... - ... )
Cörvers, Catharina Elisabeth (1754-1801)
Cörvers, Catharina Elisabeth (1788-1790)
Cörvers, Catharina Elisabeth (1793-1805)
Cörvers, Catharina Ida (1841-)
Cörvers, Catharina Mechtildis (1794-1797)
Cörvers, Franciscus Carolus (1804-1823)
Cörvers, Franciscus Karolus (1829-1886)
Cörvers, Franciscus Theodorus (1765-1840)
Cörvers, Henricus (1755-1812)
Cörvers, Jacob ( ... -1771)
Cörvers, Jacob Baltasar (1763-1828)
Cörvers, Jan Hendrik (1836-1890)
Cörvers, Jan Michiel (1836-1898)
Cörvers, Joanna Maria (1737- ... )
Cörvers, Joannes Wilhelmus ( ... - ... )
Cörvers, Johan Arnold (1784-1824)
Cörvers, Johanna Sibilla (1833-1900)
Cörvers, Johannes ( ... - ... )
Cörvers, Johannes Lambertus (1754- ... )
Cörvers, Johannes Nicolas (1746-1803)
Cörvers, Johannes Petrus (1773-1773)
Cörvers, Johannes Theodorus (1743-1800)
Cörvers, Johannes Wilhelmus (1787-1865)
Cörvers, Johannes Wilhelmus (1751- ... )
Cörvers, Johannes Wilhelmus (1762-1812)
Cörvers, Jozef Hubertus (1831-1832)
Cörvers, Marcellis (1834-1905)
Cörvers, Maria ( ... - ... )
Cörvers, Maria Agnetis (1739-1815)
Cörvers, Maria Barbara (1791-1854)
Cörvers, Maria Barbara (1781-1829)
Cörvers, Maria Catharina (1743-1811)
Cörvers, Maria Catharina (1770-1772)
Cörvers, Maria Christina (1796-1824)
Cörvers, Maria Christina (1777-1833)
Cörvers, Maria Christina (1748- ... )
Cörvers, Maria Cornelia (1790-1790)
Cörvers, Maria Cornelia (1793-1810)
Cörvers, Maria Cornelia (1779-1860)
Cörvers, Maria Cornelia (1758-1807)
Cörvers, Maria Elisabeth (1736-1802)
Cörvers, Maria Josepha (1796-1833)
Cörvers, Maria Lucia ( ... -1771)
Cörvers, Marie Elisabeth ( ... - ... )
Cörvers, Marie Elisabeth (1791-1824)
Cörvers, NN (1792-1792)
Cörvers, Petronella (1731- ... )
Cörvers, Petrus (Silvestrus) ( ... -1779)
Cörvers, Petrus (1700-1790)
Corvers, Petrus (1706-1780)
Cörvers, Petrus Wilhelmus (1799-1831)
Cörvers, Petrus Wilhelmus (1799-1845)
Cörvers, Theodor (1841-1841)
Cörvers, Theodorus (1734- ... )
Cörvers, Theodorus (1732-1814)
Cörvers, Wilhelmus ( ... - ... )
Cörvers, Wilhelmus Gabriël (1751-1810)
Cörvers, Wilhelmus Michael (1790- ... )
Coumans, Andreas (1797- ... )
Coumans, Jacobus Martinus (1793- ... )
Coumans, Maria Judith (1754-1835)
Coumans, Petrus (1728-1812)
Counen, Christiaan Joseph (1822-1877)
Cox, Arnoldus (1749-1770)
Cox, Arnoldus Cox (1698-1750)
Cox, Catharina (1692- ... ]
Cox, Cornelia (... -1715)
Cox, Elisabeth (1722- ... )
Cox, Elisabeth (1735- ... )
Cox, Goswinus (1721-1750)
Cox, Hermanus (1725- ... )
Cox, Joanna Elisabeth (1737-1737)
Cox, Joanna Gertrudis (1751- ... )
Cox, Joanna Sijbilla (1746- ... )
Cox, Johannes (1741- ... )
Cox, Johannes (1730-1732)
Cox, Johannes (1733-1733)
Cox, Johannes Petrus (1732-1733)
Cox, Maria Elisabeth (1727- ... )
Cranen, Catharinal ( ... - ...)
Cremers, Maria Cornelia (1718-1776)
Cremers, Sibilla (1717-1803)
Crijns, (Maria) Barbara (1766-1810)
Crijns, Abraham (1757-1822)
Crijns, Anna (Maria) Cornelia (1810-1823)
Crijns, Anna (1690- ... )
Crijns, Anna Catharina (1774-1777)
Crijns, Anna Cornelia (1841-1861)
Crijns, Anna Crins (1687- ... )
Crijns, Anna Mechtildis (1780-1844)
Crijns, Barbara ( ... -1707)
Crijns, Catharina ( ... -1779)
Crijns, Catharina (1692- ... )
Crijns, Catharina Elisabeth (1781-1790)
Crijns, Catharina Elisabeth (1834-1919)
Crijns, Catharina Elisabeth (1800-1805)
Crijns, Christianus ( ... -1773)
Crijns, Elisabeth ( ... - ... )
Crijns, Franciscus (1751- ... )
Crijns, Franciscus (1809-1872)
Crijns, Franciscus (1731-1800)
Crijns, Frans ( ... - ... )
Crijns, Gerardus (1774-1777)
Crijns, Gerardus (1792-1792)
Crijns, Gerardus ( ... -1731)
Crijns, Gertruide Elisabeth (1769-1803)
Crijns, Godefridus Fredericus (1767-1846)
Crijns, Goswinus (1771-1773)
Crijns, Goswinus ( ... - ... )
Crijns, Helena Mechtildis (1803-1888)
Crijns, Henricus (1778-1849)
Crijns, Herman (1769-1858)
Crijns, Hermanus Josephus (1793-1863)
Crijns, Hermanus Wilhelmus (1788-1867)
Crijns, Hubertus Crins (1685- ... )
Crijns, Jacob Crins ( ... - ... )
Crijns, Jacobus (1814- ... )
Crijns, Jacobus ( ... - ... )
Crijns, Jacobus Crijns ( ... -1795)
Crijns, Jacobus Crijns( ... -1795)
Crijns, Jacobus Hermanus (1825-1900)
Crijns, Jan Hendrik (1838-1868)
Crijns, Jan Jacob (1835-1839)
Crijns, Jan Willem (1807-1877)
Crijns, Jan Willem (1831-1831)
Crijns, Joanna ( ... -1714)
Crijns, Joanna Catharina (1753-1770)
Crijns, Joanna Catharina (1769-1770)
Crijns, Joanna Crins (1688-1777)
Crijns, Joanna Elisabeth (1802-1847)
Crijns, Joannes (1768-1844)
Crijns, Joannes Egidius (1827-1908)
Crijns, Joannes Henricus (1816-1822)
Crijns, Joannes Henricus (1824-1824)
Crijns, Joannes Jacobus (1824-1896)
Crijns, Joannes Jacobus (1813-1850)
Crijns, Joannes Matheus (1818-1822)
Crijns, Joannes Mathis (1824-1873)
Crijns, Joannes Nicolas (1825-1825)
Crijns, Johan Mathias (1766-1848)
Crijns, Johannes ( ... -1750)
Crijns, Johannes ( ... - ... )
Crijns, Johannes Franciscus (1759- ... )
Crijns, Johannes Franciscus (1806-1806)
Crijns, Johannes Franciscus (1810-1891)
Crijns, Johannes Jacobus (1783-1829)
Crijns, Johannes Krins (1683- ... )
Crijns, Johannes Renerus (1818-1902)
Crijns, Johannes Simeon (1797-1862)
Crijns, Johannes Theodorus (1776-1777)
Crijns, Maria ( ... - ... )
Crijns, Maria Catharina (1830-1900)
Crijns, Maria Catharina (1771-1807)
Crijns, Maria Christina (1832-1881)
Crijns, Maria Elisabeth (1723-1803)
Crijns, Maria Elisabeth ( ... - ... )
Crijns, Maria Gertrudis (1806-1854)
Crijns, Maria Gertrudis ( ... -1777)
Crijns, Maria Helena (1776-1817)
Crijns, Maria Josepha (1807-1876)
Crijns, Maria Magdalena (1774- 1783 ?)
Crijns, Maria Mechtildis (1771-1808)
Crijns, Maria Mechtildis (1827-1906)
Crijns, Maria Mechtildis (1790-1790)
Crijns, Nicolaas (1784-1832)
Crijns, NN (1773-1773)
Crijns, NN (1773-1773)
Crijns, Petronella (1771-1848)
Crijns, Petrus Nicolaus ( ... -1789)
Crijns, Sibilla ( ... -1791)
Crijns, Theodorus (1778- ... )
Crijns, Vrenck ( ... - ... )
Crijns, Wilhelmus ( ... -1777)
Crijns, Wilhelmus Crijns (1763- ... )
Crijns, Wilhelmus Crijns ( ... -1777)
Croon, Arnoldus (1755- ... )
Croon, Geert ( ... - ... )
Cruijels, Willem Joseph (1826- ... )
Crux, Anna Cornelia (1786- ... )
Crux, Anna Margeretha (1829- ... )
Crux, Anna Margeretha (1831- ... )
Crux, Catharina Elisabeth (1762-1812)
Crux, Frederica (1835- ... )
Crux, Godefridus (1794-1849)
Crux, Hendrik (1838-1914)
Crux, Jan Hubert (1842-1915)
Crux, Johannes Henricus (1787- ... )
Crux, Johannes Wilhelmus (1783-1783)
Crux, Marcellus (1799-1845)
Crux, Maria Agnes (1791-1840)
Crux, Maria Barbara (1845- ...)
Crux, Maria Elisabeth (1784- ... )
Crux, Maria Gertrudis (1840- ... )
Crux, Michiel (1833-1901)
Crux, Petrus Wilhelmus (1798-1798)
Crux, Severinus (1790-1856)
Crux, Wilhelmus ( ... -1792)
Crux/Krux, Gertrudis (1769-1811)
Crux/Krux, Godefridus ( ... -1800)
Cupers/Kuipers, Anna Mechtildis (1745-1829)
Custers, Anna Cornelia (1846-1877)
Custers, Anna Cornelia (1817-1876)
Custers, Anna Cornelia Louisa (1846-1873)
Custers, Catharina Elisabeth ( ... -1790)
Custers, Catharina Sophia (1786-1859)
Custers, Elisabeth (1779-1828)
Custers, Helena (1735-1792)
Custers, Jacobus ( ... - ... )
Custers, Jan Egidius (1844-1856)
Custers, Jan Egidius (1767-1837)
Custers, Jan Hendrik (1849-1875)
Custers, Jan Jacob (1848-1869)
Custers, Jan Jacob (1842-1847)
Custers, Jan Lambert (1841-1859)
Custers, Jean (1724-1796)
Custers, Johannes (1777-1777)
Custers, Johannes Ägidius (1789-1789)
Custers, Johannes Christianus (1793-1870)
Custers, Johannes Henricus (1807-1888)
Custers, Johannes Jacobus (1781-1822)
Custers, Johannes Jacobus (1804-1880)
Custers, Johannes Lambertus (1800-1877)
Custers, Johannes Mathias (1811-1874)
Custers, Johannes Petrus (1750-1812)
Custers, Johannes Theodorus (1783-1814)
Custers, Maria ( ... -1774)
Custers, Maria Catharina (1844-1870)
Custers, Maria Catharina (1851-1851)
Custers, Maria Cornelia (1758-1813)
Custers, Maria Helena (1752-1812)
Custers, Maria Ida (1806-1861)
Custers, Maria Mechtildis (1778-1825)
Custers, Maria Mechtildis (1797-1863)
Custers, Marie Helene (1783-1839)
Custers, Peter Egidius (1842-1879)
Custers, Petronella (1796-1839)
Dahlmans, Elisabeth (1813- ... )
Damen, Gertrudis (1740-1766)
Damen, Maria Elisabeth (1744-1820)
Damen, Mechtilde (1695-1746)
Damen, Wilm ( ... - ... )
Dassen, Jan Willem (1775-1836
Dassen, Joanna Helena (1822-1880
Dassen, Johannes Jacobus (1815-1834)
Dassen, Johannes Reinerus (1817-1895)
Dassen, Maria Christina (1826-1826
Dassen, Maria Margaretha (1820-1846
De Larue, Jacob (1820-1870)
Delapiere, Maria Joanna ( ... -1795)
Delhogne, Marie Elisabeth (1786-1820)
Delissen, Gerardus (1758-1830)
Delissen, Jan Hendrik (1833-1902)
Delissen, Jan Willem (1812-1812)
Delissen, Joanna Mechtild (1801-1836)
Delissen, Joannes Wilhelmus (1786-1790)
Delissen, Johannes Petrus (1799-1805)
Delissen, Johannes Theodorus (1797-1859)
Delissen, Maria Catharina (1804-1805)
Delissen, Maria Cornelia (1806-1864)
Delissen, Maria Elisabeth (1785-1854)
Delissen, Maria Gertrudis (1809-1880)
Delissen, Peter Jozef (1830-1839)
Demandt, Theodorus (1798-1843)
Demants, Fredericus (1792-1796)
Demants, Johannes Henricus (1789- ...)
Demants, Johannes Mathias ( ... -1795)
Derhaag, Jan Hubert (1835-1835)
Derhaag, Joanna Catharina (1800-1872)
Derhaag, Johannes Henricus (1796-1797)
Derhaag, Johannes Henricus (1802-1883)
Derhaag, Johannes Jacobus (1798-1798)
Derhaag, Johannes Lambertus (1805-1869)
Derhaag, Johannes Mathias (1810- ... )
Derhaag, Lambertus Josephus (1807-1879)
Derhaag, Maria Catharina (1787-1788)
Derhaag, Maria Catharina (1791-1808)
Derhaag, Maria Christina (1789-1790)
Derhaag, Maria Cornelia (1790-1855)
Derhaag, Maria Josepha (1794-1869)
Derhaag, NN (1834-1834)
Derhaag, NN (1836-1836)
Derhaag, NN (1840-1840)
Derhaag, Paulus (1760-1841)
Derhaag. Ida (1775-1855)
Deselle, Philippus Jacobus ( ... - ... )
Deuss, Anna Gertrudis (1758-1836)
Deuss, Jean (1755-1818)
Deuss, Maria Helena (1797-1846)
Deuss, Maria Helena (1797-1846)
Didden, Anna (1705-1785)
Didden, Maria Theresia (1814-1873)
Dieters, André (1753-1828)
Dieters, Andreas (1815-1817)
Dieters, Andreas (1776- ... )
Dieters, Andreas (1780- ... )
Dieters, Anna Catharina ( ... -1783)
Dieters, Arnoldus (1821-1821)
Dieters, Casparus Josephus (1784-1871)
Dieters, Catharina Gertrudis (1809-1891)
Dieters, Gerardus (1779-1844)
Dieters, Gertrudis Elisabeth (1822- ... )
Dieters, Hendrik (1773- ... )
Dieters, Henricus (1787-1816)
Dieters, Henricus (1794- ... )
Dieters, Joannes (1782-1782)
Dieters, Leonard (1774- ... )
Dieters, Leonard ( ... -1789)
Dieters, Margaretha (1786-1849)
Dieters, Maria Catharina (1789-1792)
Dieters, Maria Christina (1812-1877)
Dieters, Maria Gertrudis ( ... -1797)
Dieters, Marie (1735-1807)
Dieters, Martinus (1737-1830)
Dieters, Mathias (1789-1790)
Dieters, Petrus (1782-1786)
Dieters, Petrus Jacobus (1813-1890)
Dieters, Ruthgeris Gerardus (1786-1870)
Dieters, Ruthgeris Gerardus (1786-1866)
Dieters, Theodorus (1779-1840)
Dilzen, Maria Cornelia van (1775-1819)
Dilzen, Michael van (1751-1812)
Dilzen, Petrus Mathias van (1777-1779)
Dircks, Catharina Elisabeth (1769-1827)
Dircks, Cornelia (1744-1788)
Dircks, Elisabeth (1746- ... )
Dircks, Henricus (1719-1778)
Dircks, Jan Cornelius (1757-1832)
Dircks, Joannes Jacobus (1749- ...)
Dircks, Johannes Henricus (1795-1873)
Dircks, Maria Catharina (1732-1773)
Dircks, Michael (... -1702)
Dircks, Michel (1721-1800)
Dircks, Nicolaus Wilhelmus (1751-1779)
Dircks, Nicolaus Wilhelmus (1755- ... )
Dircks, Simon (1724-1798)
Dircks, Wilhelmus Simon (1751-1802)
Dircks, Wilm (1691- ... )
Dirckx, Maria Catharina (1783-1811)
Dirckx, Wilhelmus (1751-1836)
Diris, Constantina (1832-1900)
Dirks, Catharina Elisabeth (1778-1829)
Dirks, Jan Renier Dirks (1784-1857)
Dohmen, Catharina Gertrudis (1782-1810)
Dohmen, Gerardus (1775-1833)
Dohmen, Herman (1792-1863)
Dohmen, Jan ( ... - ... )
Dohmen, Jan Willem (1783-1848)
Dohmen, Jean (1780-1858)
Dohmen, Jean (1780-1858)
Dohmen, Joannes Arnoldus (1771- ... )
Dohmen, Joannes Petrus (1768-1821)
Dohmen, Johannes (1749-1815)
Dohmen, Johannes Petrus (1788-1817)
Dohmen, Laurentius ( ... -1793)
Dohmen, Maria Sophia (1791-1792)
Dohmen, Marie Cornelie (1815-1816)
Dohmen, Peter (1811-1894)
Dohmen, Peter Joseph (1811-1894)
Dohmen, Petrus Jacobus (1786-1849)
Dohmen, Petrus Wilhelmus (1778-1820)
Dohmen, Sibille (1812-1850)
Dolmans, Anna Barbara (1798-1881)
Dols, Joannes Henricus (1774-1829)
Dols, Johan Henderik (1803-1851)
Dols, Johannes Petrus (1763-1817)
Dols, Joseph (1783-1847)
Dols, Michaël (1748-1800)
Dongen, Adriana van ( ... - ... )
Donners, Anna Catharina (1842-1925)
Donners, Anna Gertrudis (1790-1839)
Donners, Anna Sibilla (1822-1864)
Donners, Catharina Sybilla (1803-1840)
Donners, Catharine Elisabeth (1844-1927)
Donners, Catharine Elisabeth (1814-1883)
Donners, Jan Jacob (1836-1837)
Donners, Jan Jacob (1839- ... )
Donners, Jan Leonard (1835-1923)
Donners, Jan Mathijs (1851- ... )
Donners, Jan Mathis (1827-1827)
Donners, Joanna Catharina (1807-1882)
Donners, Joanna Cornelia (1749-1819)
Donners, Joannes Wilhelmus ( ... -1797)
Donners, Johannes (1714-1785)
Donners, Johannes Henricus (1785-1862)
Donners, Johannes Leonardus (1784-1863)
Donners, Johannes Mathias (1788- ... )
Donners, Johannes Mathias (1748-1795)
Donners, Johannes Michiel (1819-1822)
Donners, Maria Agatha (1817-1898)
Donners, Maria Agnes (1783-1866)
Donners, Maria Barbara (1838-1838)
Donners, Maria Barbara (1848-1907)
Donners, Maria Elisabeth (1793-1811)
Donners, Maria Sijbilla (1746- ... )
Donners, Marie Barbe (1809-1880)
Donners, Mathias (1812-1813)
Donners, Nicolaus (1805-1851)
Donners, Petrus Nicolaus (1781-1821)
Dreessen, Angelina (1825-1895)
Driessen, Beate (1800-1840)
Driessen, Christina Josepha (1844-1864)
Driessen, Henricus (1726-1774)
Driessen, Henricus Josephus (1806-1872)
Driessen, Hermanus Wilhelmus (1854-1854)
Driessen, Jacob (1836-1836)
Driessen, Jacobus (1767-1842)
Driessen, Jan Carel (1840-1912)
Driessen, Jan Jacob (1838-1884)
Driessen, Maria Barbara (1799-1840)
Driessen, Maria Catharina (1850-1874)
Driessen, Maria Cornelia (1804-1806)
Driessen, Maria Gertrudis (1768-1850)
Driessen, Maria Gertrudis (1842-1868)
Driessen, Maria Sibilla (1848-1855)
Driessen, Marie Gertrud (1808-1870)
Driessen, Nicolas (1843-1843)
Driessen, Petrus Nicolaus (1801- ... )
Duker, Louisa (1829-1875)
Dullens, Anna Cornelia (1804-1838)
Dullens, Anna Gertrud (1799-1801)
Dullens, Anna Judith (1785-1848)
Dullens, Anna Mechtildis (1784- ... )
Dullens, Frans Peter (1802-1802)
Dullens, Herman Joseph (1803- ... )
Dullens, Jean Jacques (1807-1861)
Dullens, Joanna Elisabeth (1794- ... )
Dullens, Joannes Gregorius (1795- ... )
Dullens, Joannes Jacobus (1791-1791)
Dullens, Joannes Matthias (1792- ... )
Dullens, Joannes Matthias (1793- ... )
Dullens, Joannes Nicolaus (1791-1791)
Dullens, Johann Mattis Thomas (1800-1875)
Dullens, Maria Elisabeth (1797- ... )
Dullens, Petrus (1787-1787)
Dullens, Thomas Antonius (1748-1822)
Ecrevisse, Jean Alexandre Norbert (1776-1835)
Ehlen, Joannes Hermanus (1770-1815)
Eijck, Arnoldus van (1774-1846)
Eijck, Catharina van ( ... -1795)
Eijck, Hermanus van (1769-1847)
Eijck, Joannes van ( ... - ... )
Eijck, Johan van (1775-1858)
Eijck, Johannes van ( ... - ... )
Eijck, Maria Sophia van (1746-1805)
Eijck, Marie Elisabeth van (1776-1817)
Eijck, Peter van (1756-1821)
Eijck, Peter van ( ... -1789)
Eijck, Sophia van ( ... -1783)
Eijck, Theodor van (1781-1868)
Eijs, Anna Gertrudis van (1774-1820)
Eijs, Anne Elisabeth van (1785-1860)
Eijs, Antonius van (1769-1814 )
Eijs, Arnold van (1749-1833)
Eijs, Arnoldus van (1768-1768)
Eijs, Catharina Elisabeth van (1776-1776)
Eijs, Catharina Josepha van (1776- ... )
Eijs, Catharina Mechtildis van (1781- ... )
Eijs, Catharina van (1741-1741)
Eijs, Catharina van (1747- ... )
Eijs, Catharine van ( ... - ... )
Eijs, Egidius van (1771- ... )
Eijs, Gerrit van (1770-1759)
Eijs, Gertrudis Elisabeth van (1747- ... )
Eijs, Gertrudis Maria van (1786-1851)
Eijs, Godefridus van (1762-1797)
Eijs, Godefridus van (1788-1794)
Eijs, Grietie van ( ... - ... )
Eijs, Herman van ( ... - ... )
Eijs, Jacobus van (1739-1740)
Eijs, Jacobus van (1747- ... )
Eijs, Joanna Adriana van (1784- ... )
Eijs, Joannes Gabriël van (1780-1780)
Eijs, Joannes Petrus van (1777-1866)
Eijs, Joannes van (1737- ... )
Eijs, Joannes van (1745- ... )
Eijs, Johannes Jacobus van (1769-1837)
Eijs, Judith van (1736-1736)
Eijs, Maria Barbara van (1791-1847)
Eijs, Maria Catharina van (1797-1852)
Eijs, Maria Catharina van ( ... - ... )
Eijs, Maria Catharina van (1770- ... )
Eijs, Maria Cornelia van (1764- ... )
Eijs, Maria Cornelia van (1774-1855)
Eijs, Maria Gertrudis van (1771-1847)
Eijs, Maria Helena van (1795-1816)
Eijs, Maria Jospeha van (1772-1773)
Eijs, Maria van ( ... - 1801)
Eijs, Maria van (1742-1742)
Eijs, Marie Anne van (1768-1828)
Eijs, Paulus van (1760-1815)
Eijs, Paulus van ( ... - ... )
Eijs, Petrus Antonius van (1782-1831)
Eijs, Petrus Matheus van (1779- ... )
Eijs, Petrus van ( ... -1801)
Ekermans, Jan Theodor (1838-1897)
Elissen, Hubertina Elisabeth (1845-1920)
Elsen, Jacob van (1779-1820)
Ensdorp, Maria Mechtildis (1793- ... )
Ensdorp, Wijnandus (1762-1804)
Erdbruggen, Joanna Catharina (1743-1814)
Erkens, Anna (1709- ... )
Frencken, Anna Christina (1833-1923)
Frencken, Anna Mechtildis (1790-1841)
Frencken, Catharina ( ... -1786)
Frencken, Catharina Elisabeth (1815-1896)
Frencken, Frans ( ... - ... )
Frencken, Helena ( ... -1779)
Frencken, Joanna Elisabeth (1779-1780)
Frencken, Joanna Elisabeth (1745-1804)
Frencken, Joanna Mechtildis (1770-1829)
Frencken, Johannes Mathias (1754-1838)
Frencken, Johannes Mathias (1822-1895)
Frencken, Johannes Nicolaas (1784- ... )
Frencken, Johannes Theodorus (1775-1777)
Frencken, Johannes Wilhelmus ( ... -1784)
Frencken, Lambertus Josephus (1817-1895)
Frencken, Maria Cornelia (1797-1798)
Frencken, Maria Elisabeth ( ... -1750)
Frencken, Maria Elisabeth (1831-1915)
Frencken, Maria Gertrudis (1793-1863)
Frencken, Maria Josepha (1828-1892)
Frencken, Maria Mechtildis (1820-1890)
Frencken, Mathis ( ... - ... )
Frencken, Peter Jacobus (1825-1858)
Frencken, Petrus (1744-1803)
Frencken, Petrus Franciscus (1778-1778)
Frencken, Petrus Mathias (1773-1777)
Frencken, Petrus Mathias (1781-1865)
Frensen, Gertrud (1757-1812)
Frijns, Johannes Mathis (1777-1845)
Frijns, Maria Elisabeth (1813-1889)
Frijns, Mathias (1771- 1803)
Frins, Catharina Ida (1801-1867)
Fröhlings, Marie Agnes (1793-1858)
Geijen, Maria Catharina (1769-1821)
Geilen, Henricus (1769 - ... )
Gelissen, Jan (1785-1871)
Genders, Gerardus (1786-1856)
Genders, Jan (1746-1787)
Genders, Joanna Catharina (1775- ... )
Genders, Joannes Franciscus (1784-1862)
Genders, Joannes Jacobus (1780-1827)
Genders, Joannes Petrus (1782-1783)
Genders, Joannes Wilhelmus (1776-1850)
Genders, Maria Catharina (1788- ... )
Genders, Maria Sophia (1772- ... )
Genders, Matthias (1778-1803)
Geurts, Jacob (1840-1929)
Geurts, Maria Elisabeth (1817-1890)
Geurts, Seeger (1779-1818)
Gijsen, Maria (1696- ... )
Gijskens, Catharina Elisabeth (1744-1806)
Gijskens, Jan Willem (1814-1885)
Gijskens, Willem (1811-1890)
Gijzen, Anna Gertrud (1857-1931)
Gijzen, Catharina Elisabeth (1863-1863)
Gijzen, Egidius (1855-1932)
Gijzen, Gertrud Elisabeth (1851- ... )
Gijzen, Hubert (1820-1871)
Gijzen, Jan Jacob (1846-1847)
Gijzen, Jan Jacob (1852-1853)
Gijzen, Maria (1865- ... )
Gijzen, Maria (1866- ... )
Gijzen, Maria Catharina (1861-1861)
Gijzen, Maria Helena (1847- ... )
Gijzen, Maria Hubertina (1859-1859)
Gijzen, Maria Josepha (1849- ... )
Gijzen, NN (1860-1860)
Gijzen, NN (1858-1858)
Gilissen, Sophia (1801-1871)
Gillet, Joannes Jacobus ( ... - ... )
Goedmakers. Hendrika (1777-1853)
Goltstein, Anna Barbara (1799-1853)
Goltstein, Anna Maria (1845-1913)
Goltstein, Anna Maria Hubertina (1839-1910)
Goltstein, Caspar Josephus (1772-1849)
Goltstein, Catharina Elisabeth (1832-1906)
Goltstein, Catharina Elisabeth (1807-1807)
Goltstein, Christianus (1720-1800)
Goltstein, Getrudis Barbara (1837-1857)
Goltstein, Jan Willem (1843-1927)
Goltstein, Joanna Catharina (1833-1870)
Goltstein, Johannes Peter (1756-1842)
Goltstein, Marcellus (1761-1839)
Goltstein, Maria Barbara (1798-1869)
Goltstein, Maria Catharina (1848-1929)
Goltstein, Maria Catharina (1801-1885)
Goltstein, Maria Gertrud(is) (1804-1849)
Goltstein, Maria Gertrudis (1765-1821)
Goltstein, Maria Ida (1841-1918)
Goltstein, Maria Sibilla (1802-1858)
Goltstein, Michiel (1798-1852)
Goltstein, Wilhelmus (1767-1805)
Goltstein, Willem Jacob (1835-1888)
Gördten , Godefridus (1731-1801)
Gördten, Maria ( ... - ... )
Gördten, Maria Cornelia (1771-1776)
Gouverne, Godefridus Wilhelmus (1767- ... )
Gouverne, Jean (1739-1812)
Gouverne, Johannes (1779-1857)
Gouverne, Margaretha Sophia (1769-1770)
Gouverne, Maria Barbara (1771-1786)
Gouverne, Maria Catharina (1765- ... )
Gouverne, Petrus (1777- ... )
Graus, Willem (1823- ...)
Grein, Anna Maria (1739-1773)
Grein, Gerardus ( ... -1771)
Grein, Johannes Godefridus (1744- ... )
Grein, Johannes Lambertus (1732-1787)
Grein, Maria Catharina (1736-1762)
Grein, Maria Elisabeth (1742- ... )
Grein, Theodorus (1734-1786)
Grijs, Hendrik (1831- ... )
Gruijls, Anna Gertrudis (1853- ... )
Gruijls, Henricus Josephus (1847-1854)
Gruijls, Joannes Mathias (1849- ... )
Gruijls, Joannes Nicolaas (1852-1854)
Gruijls, Mathis Joseph (1815-1886)
Gruils, Hendrik (1804-1859)
Gruils, Jan Willem (1832-1898)
Gruils, Joanna Catharina (1839-1906)
Gruils, Maria Gertrud (1836-1860)
Haben, Hubertus ( ... - ... )
Hacken, Elisabeth (1821-1880)
Haerden, Elisabeth (1695- ... )
Haertmans, Maria Catharina (1742-1805)
Haertmans, Regina (1779-1854)
Haesen, Philomena (1866-1941)
Hagmans, Maria Elisabeth (1768- ... )
Hahnen, Paulus (1838-1909)
Halmans, Maria Agnes ( ... -1792)
Hamaeckers, Catharina Gertrudis (1804-1818)
Hamaeckers, Johannes (1800-1804)
Hamaeckers, Johannes Leonardus (1796-1819)
Hamaeckers, Johannes Mathias (1799-1800)
Hamaeckers, Maria Barbara (1811-1811)
Hamaeckers, Maria Barbara (1812-1884)
Hamaeckers, Marie Elisabeth (1807-1812)
Hamaeckers, Martinus (1766-1856)
Hamers, Anna Gertrudis (1853-1886)
Hamers, Catharina Barbara (1843- ... )
Hamers, Catharina Elisabeth (1812-1865)
Hamers, Catharina Mechtild (1803-1860)
Hamers, Gerardus (1736-1795)
Hamers, Gertrudis (1743-1810)
Hamers, Jan Jacob (1807-1884)
Hamers, Jan Leonard (1841- ... )
Hamers, Johannes Carolus (1778-1819)
Hamers, Karel Jan Mathijs (1849-1932)
Hamers, Karel Joseph (1835-1918)
Hamers, Maria Barbara (1814-1861)
Hamers, Maria Catharina (1805-1821)
Hamers, Maria Christina (1838-1884)
Hamers, Maria Christina (1819-1819)
Hamers, Maria Cornelia (1846-1879)
Hamers, Maria Elisabeth (1808-1815)
Hamers, Maria Josepha (1816-1851)
Hamers, Nicolaus (1753-1827)
Hamers, Peter Joseph (1810-1875)
Hamers, Petrus (1797-1864)
Hamers, Wilhelmus (1781-1842)
Hamman, Joannes ( ... - ... )
Hammelstein, Mathias (1830-1870)
Harden, Adamus ( ... -1726)
Harden, Catharina Elisabeth (1773-1831)
Harden, Helena (1753-1817)
Harden, Joanna Sybilla (1776- ... )
Harden, Johannes ( ... -1783)
Harden, Maria (1694-1770)
Harden, Maria Agnes (1751-1832)
Harden, Maria Catharina (1768-1833)
Harden, Maria Catharina (1765-1805)
Harden, Maria Eliabeth (1769-1837)
Harden, Maria Elisabeth (1772-1813)
Harden, Wilhelmus ( ... -1784)
Harden, Wilhelmus (1704-1773)
Hasaelers, Joanna Helena (1738-1802)
Hausmans, Anna Elisabeth (1844-1847)
Hausmans, Johannes (1850-1875)
Hausmans, Joseph (1809-1852)
Hausmans, Maria Elisabeth (1832-1865)
Hausmans, Maria Helena (1756-1839)
Hausmans, NN (1848-1848)
Heijlandt, Geertruij ( ... -1784)
Helden, Maria Anna van (1824-1853)
Helgers, Anna Cornelia (1722- ... )
Helgers, Anna Sibilla (1857-1857)
Helgers, Catharina Mechteld (1845-1891)
Helgers, Jan Egidius (1818-1828)
Helgers, Jan Hendrik Joseph (1853-1856)
Helgers, Jan Mathijs (1813-1863)
Helgers, Jan Willem (1815-1828)
Helgers, Johanna Catharina (1847-1848)
Helgers, Maria (1684-1721)
Helgers, Maria Agatha (1855-1923)
Helgers, Maria Agnes (1803-1876)
Helgers, Maria Barbara (1842-1918)
Helgers, Maria Catharina (1824-1859)
Helgers, Maria Christina (1859-1859)
Helgers, Maria Cornelia (1840-1905)
Helgers, Maria Cornelia (1823-1823)
Helgers, Maria Fhilomena (1849-1855)
Helgers, Maria Sibilla (1870-1939)
Helgers, NN (1844-1844)
Helgers, Werner (1783-1834)
Helgers, Willem (1831-1909)
Helgers, Willem Hendrik (1851-1858)
Hellebrantz, Cornelia ( ... -1776)
Hendrix,Dionijsius (1793-1852)
Hennen, Everardus (1732-1787)
Hennen, Johannes Jacobus (1772-1816)
Hennen, Maria Barbara (1764-1822)
Hennen, Maria Elisabeth (1773-1773)
Hennen, Maria Helena (1762-1802)
Hennen, Michael (1777-1827)
Herben, Maria Helena (1760- ...)
Herff, Isabella ( ... - ... )
Herfs, Jan Willem (1836-1871)
Hermans, Anna Catharina (1776-1785)
Hermans, Anna Maria (1784-1852)
Hermans, Anthoon (1732-1785)
Hermans, Antoon (1741-1808)
Hermans, Gertrud (1768-1853)
Hermans, Helena (1774-1783)
Hermans, Henricus ( ... - ... )
Hermans, Jacobus (1750-1782)
Hermans, Jan Henderik (1836-1893)
Hermans, Joanna (1744-1811)
Hermans, Joanna Sijbilla (1782-1862)
Hermans, Johanna (1779-1853)
Hermans, Johannes Lambertus (1780-1780)
Hermans, Johannes Mathias (1772-1773)
Hermans, Johannes Theodorus (1770-1833)
Hermans, Lambertus (1777-1783)
Hermans, Lucia (1825-1897)
Hermans, Maria Agatha (1784-1789)
Hermans, Maria Agnes (1781-1783)
Hermans, Maria Agnes (1783-1838)
Hermans, Maria Catharina (1796-1852)
Hermans, Maria Christina (1776-1937)
Hermans, Maria Sophia (1779-1783)
Hermans, Mathieu Philippe (1756-1832)
Hermans, Nicolaas (1738-1821)
Heutmackers , Joannes Wilhelmus (1796-1850)
Heutmackers, Casparus (1763-1814)
Heutmackers, Catharina Elisabeth (1855-1923)
Heutmackers, Jacobus Lambertus (1817-1901)
Heutmackers, Jan Leonard (1845-1922)
Heutmackers, Jan Mathijs (1862-1911)
Heutmackers, Jan Willem (1859-1938)
Heutmackers, Joannes Casparus (1819-1823)
Heutmackers, Joannes Henricus (1798- ... )
Heutmackers, Joannes Matthias (1789-1858)
Heutmackers, Joannes Theodorus (1795-1795)
Heutmackers, Johanna Catharina (1847-1911)
Heutmackers, Maria Agnes (1850-1910)
Heutmackers, Maria Agnes (1819-1850)
Heutmackers, Maria Agnes (1815-1873)
Heutmackers, Maria Anna (1805- ... )
Heutmackers, Maria Barbara (1843-1920)
Heutmackers, Maria Cornelia (1817-1819)
Heutmackers, Maria Cornelia (1822-1823)
Heutmackers, Maria Cornelia (1802-1873)
Heutmackers, Maria Elisabeth (1824-1825)
Heutmackers, Maria Hubertina (1852-1855)
Heutmackers, Maria Ida (1807- ... )
Heutmackers, NN(1822-1822)
Heutmackers, Wilhelmus (1815-1815)
Heutmackers, Wilhelmus (1825-1887)
Heutmackers, Wilhelmus (1792-1828)
Heutmackers, Wilhelmus Theodorus (1795- ... )
Heutmekers . Leonard (1842-1926)
Heylgers, Anna Maria Gertrudis (1767-1830)
Hinsberg, Jan Willem van (1806-1890)
Hirtem, Helena van ( ... -1771)
Hochstenbach, Anna Petronella (1801-1830)
Hochstenbach, Fanciscus (1839-1905)
Hoefnagels, Leonard Franciscus (1845-1928)
Hoenen, Anna Mechtild (1806-1879)
Hoevel, Anna Elisabeth van den (1814-1856)
Hoevel, Catharina Sibilla van den (1816-1890)
Hoevel, Henri van den (1781-1872)
Hoevel, Joanna Catharina van den (1822-1822)
Hoevel, Joannes Gerardus van den (1810-1878)
Hoevel, Joannes Theodorus van den (1812-1879)
Hoevel, Maria Cornelia van den (1821-1821)
Hoevel, Maria Gertrudis van den (1809-1840)
Hoevel, Mechtildis van den (1816-1891)
Hoeven, Anna Cornelia (1782-1839)
Hoeven, Antonius (1752-1809)
Hoeven, Joanna Elisabeth (1780-1849)
Hoeven, Maria Christina (1779-1779)
Hoeven, Maria Christina (1783-1783)
Hoeven, Martinus Christianus (1791-1791
Hoeven, NN (1785-1785
Hoeven, NN (1788-1788
Hoeven, NN (1788-1788
Honée, Eva (1772-1831)
Höngens, Catharina ( ... - ... )
Höngens, Christian ( ... -1775)
Höngens, Gertrudis ( ... -1833)
Höngens, Hendrik (1846-1895)
Höngens, Henricus (1734-1734)
Höngens, Henricus ( ... - ... )
Höngens, Hermannus (1739- ... )
Höngens, Hermanus ( ... -1779)
Höngens, Jacobus ( ... - ... )
Höngens, Joanna (1700-1748)
Höngens, Joanna Elisabeth ( ... - ... )
Höngens, Joannes (1692- ... )
Höngens, Johannes ( ... - ... )
Höngens, Johannes (1742-1803)
Höngens, Johannes Gerardus (1776-1864)
Höngens, Johannes Jacobus (1774-1775)
Höngens, Johannes Jacobus (1774-1775)
Höngens, Johannes Michael (1778-1849)
Höngens, Johannes Petrus (1772-1774)
Höngens, Johannes Wilhelmus (1746- ... )
Höngens, Johannes Wilhelmus (1775-1854)
Höngens, Lambertus ( ... - 1780)
Höngens, Maria Agnes (1744- ... )
Höngens, Maria Agnes (1765-1838)
Höngens, Maria Catharina (1742- ... )
Höngens, Maria Judith ( ... -1799)
Höngens, Maria Judith (1752-1805)
Höngens, Maria Margaretha (1770-1848)
Höngens, Maria Sophia (1773-1773)
Höngens, Maria Sophia (1767-1837)
Höngens, Marie ( ... -1779)
Höngens, N.N. (1779-1779)
Höngens, Reinerus (1696-1747)
Höngens, Servatius ( ... - ... )
Hoogenboom, Maria Christina (1805-1874)
Hoogteilingen, Pieternel van ( ... -1882)
Hoovere, Rosalia de ( ... - ... )
Horssels, Armoldus (1821-1891)
Horssels, Catharina Elisabeth (1808-1873)
Horssels, Hubertus (1812-1862)
Horssels, Leonardus (1829- ... )
Horssels, Maria Barbara (1810- ... )
Horssels, Maria Ida (1818- ... )
Horssels, Maria Joseph (1824-1824)
Horssels, Maria Joseph (1825- ... )
Horssels, Nicolaas (1815-1881)
Horssels, Willem (1776-1860)
Houben, Catharina Cornelia (1769- ... )
Houben, Jean (1728-1807)
Houben, Johannes Lambertus (1786-1828)
Houben, Johannes Wilhelmus (1774- ... )
Houben, Maria Catharina (1766-1845)
Houben, Maria Elisabeth (1761-1796)
Houben, Maria Ida (1773- ... )
Houben, Maria Ida (1783-1870)
Houben, Maria Sibilla (1777-1856)
Houben, Maria Sibilla (1763-1845)
Houben, Peter ( ... -1836)
Houben, Petrus (1780-1783)
Houtem, Theodorus van (1741-1827)
Hoven, Arnoldus van der ( ... - ... )
Huffnagel, Francina Petronella (1863-1922)
Hustinx, Renier (1828-1871)
Huten, Maria Catharina van ( ... -1806)
Jacobs, Anna Elisabeth (1777-1850)
Jacobs, Arnoldus (1775-1847)
Jacobs, Catharina ( ... -1788)
Jacobs, Catharina Elisabeth (1785-1838)
Jansen, Anna Catharina (1749-1791)
Jansen, Elisabeth (1762-1826)
Jansen, Maria (1737-1789)
Jansen, Maria Elisabeth (1756-1835)
Janssen, Anna Barbara (1843-1925)
Janssen, Anna Catharina (1765-1814)
Janssen, Anna Catharina (1851-1921)
Janssen, Anna Cornelia (1849-1857)
Janssen, Anna Elisabeth (1838-1866)
Janssen, Anna Judith (1808-1870)
Janssen, Anna Maria (1776-1845)
Janssen, Anna Maria (1818-1818)
Janssen, Anna Maria (1819-1869)
Janssen, Anna Marie (1811-1841)
Janssen, Anna Mechtild (1852-1855)
Janssen, Anna Mechtildis (1786-1866)
Janssen, Bartholemeus (1805-1875)
Janssen, Catharina Elisabeth (1783-1823)
Janssen, Christianus ( ... -1795)
Janssen, Franciscus (1790-1814)
Janssen, Frans Theodoor (1813-1814)
Janssen, Gertrudis (1779-1855)
Janssen, Gertrudis Elisabeth (1818- ... )
Janssen, Hendrik (1855-1930)
Janssen, Hermanus (1846-1899)
Janssen, Hermanus Josephus (1822- ... )
Janssen, Hermanus Josephus (1823-1883)
Janssen, Jacob (1860- ... )
Janssen, Jan Caspar (1855- ...)
Janssen, Jan Leonard (1840-1925)
Janssen, Jan Mathijs (1832-1832)
Janssen, Jan Mathijs (1833- ... )
Janssen, Jan Willem (1858-1910)
Janssen, Jan Willem (1827-1837)
Janssen, Joanna Elisabeth (1794- ... )
Janssen, Joannes (1823- ...-)
Janssen, Joannes Antoon (1804-1865)
Janssen, Joannes Henricus (1758-1831)
Janssen, Joannes Hermanus (1774-1848)
Janssen, Joannes Wilhelmus (1806-1882)
Janssen, Johannes (1788-1869)
Janssen, Johannes (1774- ...)
Janssen, Johannes Antonius (1860- ... )
Janssen, Johannes Antonius (1786-1786)
Janssen, Johannes Jacobus (1787-1848)
Janssen, Johannes Wilhelmus (1783-1859)
Janssen, Maria (1737-1789)
Janssen, Maria Agnes (1830-1901)
Janssen, Maria Barbara (1839-1839)
Janssen, Maria Barbara (1815-1925)
Janssen, Maria Catharina (1821-1823)
Janssen, Maria Catharina (1811-1837)
Janssen, Maria Cornelia (1816-1893)
Janssen, Maria Cornelia (1847-1849)
Janssen, Maria Cornelia (1851-1851)
Janssen, Maria Elisabeth (1853-1853)
Janssen, Maria Joanna (1779-1831)
Janssen, Maria Mechtildis (1828- ... )
Janssen, Mechtildis (1807-1875)
Janssen, Nicolas (1847-1850)
Janssen, NN (1849-1849)
Janssen, Theodoor (1814-1816)
Janssen, Theodor (1814-1871)
Janssen, Thomas Hubertus (1849-1849)
Jaspers, Catharina ( ... - ... )
Jaspers, Catharina Elisabeth (1842-1930)
Jaspers, Christina ( ... -1781)
Jaspers, Dirck ( ... - ... )
Jaspers, Henri ( ... -1773)
Jaspers, Henricus (1782-1851)
Jaspers, Johannes Henricus (1781-1862)
Jaspers, Johannes Henricus (1782-1825)
Jaspers, Johannes Mathias ( ... -1776)
Jaspers, Johannes Mattheus (1779-1818)
Jaspers, Johannes Petrus (1781-1834)
Jaspers, Johannes Theodorus (1746-1812)
Jaspers, Johannes Theodorus (1786-1853)
Jaspers, Johannes Wilhelmus (1794- ... )
Jaspers, Lambertus (1756-1821)
Jaspers, Maria (1789-1789)
Jaspers, Maria Agatha (1818-1887)
Jaspers, Maria Anna (1777-1852)
Jaspers, Maria Christina (1744-1805)
Jaspers, Maria Elisabeth (1777-1841)
Jaspers, Maria Elisabeth (1783-1785)
Jaspers, Maria Gertrud (1819-1850)
Jaspers, Maria Joanna ( ... -1809)
Jaspers, Maria Judith (1781-1845)
Jaspers, Nicolaas (1790-1853)
Jaspers, Petrus Leonardus (1784-1850)
Jaspers, Reinerus (1779-1844)
Jaspers, Wilhelmus (1754-1811)
Jegers, Wilhelmus (1778-1855)
Jennen, Maria Sibilla (1813-1890)
Jennen, Maria Sophia (1766-1845)
Jessen, Catharina Elisabeth (1715-1775)
Jessen, Henricus (1726-1794)
Jessen, Joanna Maria (1764-17640
Jessen, Joannes Christianus (1761- ... )
Jessen, Joannes Henricus (1768-1844)
Jessen, Joannes Petrus (1758-1804)
Jessen, Maria Elisabeth (1755-1819)
Jessen, Maria Marghareta (1775- ... )
Jessen, Petronella (1730-1809)
Jetten, Joseph (1850- ... )
Joannes Baggen, 1639-1705)
Joopen, Christianus (1790-1795)
Joopen, Johannes Josephus (1786-1795)
Joopen, Maria (1782-1783)
Joopen, Maria Agnes (1779-1918)
Joopen, Maria Elisabeth (1784-1817)
Joopen, NN (1789-1789)
Joopen, NN (1789-1789)
Joopen, Wilhelmus ( ... -1810)
Joosten, Leonard (1797-1873)
Joosten, Wilhelmus Ludovicus (1849-1915)
Jorissen, Anna Cornelia (1813-1863)
Jorissen, Lambert (1774-1815)
Jorissen, Mechtilde (1810-1843)
Jörissen, Pieter Hendrik (1770-1836)
Kachelmeier, Philomena (1844-1932)
Kentgens, Jan Mathias (1867-1944)
Keris, Godefridus (1692-1756) Keris
Kessen, Anna (1792-1823)
Keulders, Catharina Mechtildis (1816-1863)
Keulders, Hendrik Stephanus (1774-1828)
Keulders, Jan Hubert (1819-1820)
Keulders, Thomas Hubert (1822-1904)
Keulers, Anna Catharina (1840-1912)
Keulers, Anna Elisabeth (1818-1896)
Keulers, Sibilla (1863-1911)
Kevers, Anna Elisabeth (1800-1891)
Kevers, Anna Margaretha (1832-1834)
Kevers, Barbara(1799-1800)
Kevers, Jan Hendrik Joseph (1837-1890)
Kevers, Jan Theodor (1828-1828)
Kevers, Johannes Matthias (1796-1869)
Kevers, Joseph (1773-1811)
Kevers, Maria Christina (1829-1898)
Kevers, Maria Helena (1840-1896)
Kevers, Maria Ida (1797-1881)
Kevers, Maria Josepha (1803- ... )
Kevers, Maria Josepha (1835-1836)
Kevers, Peter Joseph (1801-1801)
Kevers, Willem Joseph (1806-1862)
Kielz, Anna Catharina (1798-1868)
Kirsch, Anna Gertrudis (1765-1827)
Kitsen, Joanna Maria (1798-1835)
Klaveren, Maria Wilhelmina van (1786-1834)
Kleijnen, Barbara (1753-1825)
Knarren, Maria Elisabeth (1796-1853)
Kock, Jacob de (1793-1842)
Kocken, Anna Maria (1812-1894)
Kocken, Jan (1752-1823)
Kocken, Maria Helena (1791-1876)
Köhlen, Bartholemeus (1793-1864)
Koninckx, Wilhelmus (1737- ... )
Konings, Maria Catharina (1803-1839)
Kooten, Matthias (1757-1805)
Kox, Johanna (1728- ... )
Krekelberg, Maria Brigitta (1773-1824)
Krekels, Jan Peter (1823-1916)
Kreuwels, Joannes Jacobus (1850-1889)
Kunnen, Anna Maria (... - 1847)
Ladour, Hieronimus ( ... -1762)
Ladour, Joannes (1736-1737
Ladour, Wilhelmus (1738-1745)
Lahaije, Maria Cornelia (1783-1846)
Laumen, Thomas (1848-1895)
Lebens, Cornelius (1825-1878)
Lebens, Lucia (1763-1811)
Lebens, Wilhelmus Mathijs (1829-1887)
Leenders, Anna Maria (1824-1829)
Leenders, Catharina Elisabeth (1791-1856)
Leenders, Gerard Arnold (1798-1860)
Leenders, Gertrudis Elisabeth (1838-1890)
Leenders, Henricus (1778-1848)
Leenders, Henricus (1740 ?-1828)
Leenders, Hubertus Jacobus (1832-1897)
Leenders, Jan (1679- ... )
Leenders, Jan (1834-1902)
Leenders, Jan Francis (1841-1845)
Leenders, Jan Gerard (1798-1863)
Leenders, Jan Hubert (1833-1918)
Leenders, Jan Jacob (1826-1834)
Leenders, Jan Mathis (1835-1845)
Leenders, Jan Peter (1831- ... )
Leenders, Jan Willem (1836-1916)
Leenders, Joanna Catharina (1771-1772)
Leenders, Joanna Catharina (1774-1801)
Leenders, Joanna Catharina (1840-1876)
Leenders, Joannes (1827-1829)
Leenders, Johannes (1762-1850)
Leenders, Johannes Jacobus (1780-1845)
Leenders, Johannes Mathias (1793-1801)
Leenders, Lambertus (1769-1773)
Leenders, Lambertus (1844-1844)
Leenders, Leonardus (1797-1827)
Leenders, Marcellus (1831-1888)
Leenders, Maria Agnes (1766-1845)
Leenders, Maria Barbara (1788-1794)
Leenders, Maria Catharina (1792-1792)
Leenders, Maria Cornelia (1762-1846)
Leenders, Maria Elisabeth (1838-1912)
Leenders, Maria Gertrudis (1830- ... )
Leenders, Maria Gertrudis Hubertina (1826-1834)
Leenders, Maria Helena (1787-1866)
Leenders, Maria Helena (1838-1923)
Leenders, Maria Helena (... -1811)
Leenders, Maria Margaretha (1765-1842)
Leenders, Maria Mechtildis (1825- ... )
Leenders, Mathias (1764-1818)
Leenders, Peter (1715-1795)
Leenders, Peter Joseph (1828-1908)
Leenders, Willem Jacob (1842-1844)
Leinders. Theodor (1792-1873)
Lemmens, Anna Margaretha (1779-1855)
Lemmens, Casper (1802-1884)
Lemmens, Peter Mathijs (1806-1870)
Lennarts, Cornelia ( ... - ... )
Levoijer, Catharina Wilhelmina (1835-1856)
Levoijer, Constant Josephus (1802-1851)
Levoijer, Gertrud Elisabeth (1838-1862)
Levoijer, Henrica Christina (1833-1863)
Levoijer, Lambert Constant (1846-1856)
Levoijer, Maria Barbara (1828-1861)
Levoijer, Maria Barbara (1830-1830)
Levoijer, Maria Hubertina (1844-1845)
Levoijer, Maria Louisa (1851-1901)
Levoijer, Willem Jozef (1841-1860)
Looffen, Maria Lucia (1826-1901)
Lovens, Gerard (1778-1834)
Lovens, Gerard Laurens (1800-1800)
Lovens, Johannes Adamus (1808-1839)
Lovens, Johannes Lambertus (1811-1813)
Lovens, Maria Agatha (1813-1815)
Lovens, Maria Barbara (1801-1848)
Lovens, Maria Cornelia (1800-1800)
Lovens, Maria/Catharina Elisabeth (1817-1856)
Lovens, Wilhelmus Josephus (1804-1853)
Luijten (?), Gertrudis ( ... - ... )
Luijten, Anna Elisabeth (1769-1820)
Luijten, Anna Maria Sibilla (1762-1834)
Luijten, Arnoldus (1723-1801)
Luijten, Gertrudis (1748-1825)
Luijten, Hermanus ( ... -1772)
Luijten, Johannes Peter (1754-1820)
Luijten, Lisbeth ( ... - 1771 )
Luijten, Margaretha ( ... -1773)
Luijten, Maria Elisabeth (1752-1844)
Luijten, Maria Gertrudis (1764-1814)
Luijten, Maria Sybilla (1755- ... )
Luijten, Matthijs (1687?- ... )
Luijten, Mechtildis (1753-1821)
Luijten, Petrus Andreas (1758-1828)
Luijten, Sibilla ( ... -1792)
Luijten, Wilhelmus ( ... - ... )
Luiten, Maria Elisabeth (1856-1911)
Maassen, Maria Anna (1833-1905)
Macker de, Henricus ( ... -1789)
Macker, Anna Catharina de (1774-1831)
Macker, Elisabeth de (1726-1804)
Macker, Henricus de ( ... -1783)
Macker, Wilm de (1697-1786)
Maes(en), Maria Anna 91772-1821)
Maes, Catharina Elisabeth (1772- ... )
Maes, Maria Cornelia (1770- ... )
Maes/Maessen, Petrus (1736-1773)
Maessen Joannes Petrus (1767-1827)
Maessen, Petrus (1848- ... )
Maessen,. Cornelia (1728- ...)
Maria van den Broick ( ... - ... )
Martens, Agnes ( ... -1768)
Martens, Anna (1785-1841)
Martens, Cornelia (1831-1911)
Martens, Gerardus (1762- ... )
Martens, Gertrudis Elisabeth (1788-1818)
Martens, Johannes (1768- ... )
Martens, Johannes (1735-1797)
Martens, Maria Catharina (1826-1904)
Martens, Maria Christina (1759- ... )
Martens, Maria Helena (1774- ... )
Martens, Maria Josepha (1764- ... )
Martens, Wilhelmus (1770- ... )
Meeuwis, Catharina (1764-1828)
Meijers, André ( ... -1784)
Meijers, Andreas (1804-1862)
Meijers, Helena ( ... -1741)
Meijers, Henricus (1783-1858)
Meijers, Henricus ( ... -1785)
Meijers, Jean Henrij (1806-1875)
Meijers, Joanna ( ... -1801)
Meijers, Johannes (1779-1801)
Meijers, Johannes ( ... -1782)
Meijers, Laurentius (1702-1778)
Meijers, Maria Barbara (1810-1892)
Meijers, Maria Cornelia (1777-1818)
Meijers, Maria Helena (1819-1823)
Meijers, Maria Helena (1823-1823)
Meijers, Maria Ida (1816-1902)
Meijers, Marie Catharina (1788-1853)
Meijers, Marie Gertrude (1813-1897)
Meijers, NN (1775-1775)
Meuffels, Barbara ( ... -1808)
Meuffels, Catharina (1724-1808)
Meuffels, Johannes Mathias ( ... - ... )
Meuffels, Sibilla ( ... - ... )
Meulenberg, Ida (1787-1851)
Meulenberg, Lambert (1803-1846)
Meulenberg, Martinus Carolus (1786-1865)
Meuleners Joanna Elisabeth (1775-1781)
Meuleners, Cornelius (1741-1783)
Meuleners, Helena (1771-1771)
Meuleners, Hendrik (1826-1826)
Meuleners, Hubertus (1831-1832)
Meuleners, Joanna Elisabeth (1813-1881)
Meuleners, Joanna Gertrudis (1816- ... )
Meuleners, Joannes Cornelius (1811-1900)
Meuleners, Johannes (1783-1856)
Meuleners, Maria Barbara (1842-1858)
Meuleners, Maria Elisabeth (1768-1816)
Meuleners, Maria Elisabeth (1827-1827)
Meuleners, Maria Gertrudis (1773-1776)
Meuleners, Maria Gertrudis (1780-1856)
Meuleners, Maria Gertrudis (1822-1822)
Meuleners, Maria Helena (1744- ... )
Meuleners, Maria Josepha (1809-1841)
Meuleners, Maria Theresia (1823-1823)
Meuleners, Martinus (1746-1753)
Meuleners, Nicolaas (1771-1771)
Meuleners, Nicolaas (1777-1821)
Meuleners, Nicolas Cornelius (1821-1902)
Meuleners, Nicolaus, ( ... - 1747)
Meuleners, NN (1824-1824)
Meuleners, NN (1829-1829)
Meuris, Christina ( ... - ...)
Meuris, Sibilla (1764-1827)
Mevis, Egide Ferdinand (1829-1901)
Mevissen, Maria (1744-1791)
Mevissen, Maria Sibilla (1809-1889)
Michiels, Maria Josepha (1782-1865)
Mobers, Johannes (1805-1877)
Moling, Arnold ( ... -1781)
Moling, Barbara ( ... - ...)
Moling, Cornelia ( ... -1758)
Moling, Cornelia ( ... -1780)
Moling, Johannes ( ... -1777)
Moling, Maria Gertrudis ( ... -1795)
Moling, Petronilla ( ... - ...)
Moling, Petrus ( ... -1800)
Moll, Theodorus van ( ... -1840)
Mols, Andreas (1766-1841)
Mols, Nicolaus (1727-1806)
Mols, Petrus Nicolaus (1790-1794)
Mols, Renerus (1794-1794)
Monnens, Jan Gerard (1827-1887)
Monnens, Jan Willem (1793-1858)
Monnens, Maria Catharina (1821-1874)
Monnens, Maria Cornelia (1744-1828)
Monnens, Maria Cornelia (1824-1900)
Monnens, Maria Elisabeth (1818-1889)
Moreaux, Joseph Hubert (1852-1901)
Moren, Anna Maria (1783-1862)
Morts, Maria Mechtildis (1807-1878)
Mullers, Anna Maria (1754-1827)
Murers, Anna ( ... - ... )
Murmans, Theodoor (1808-1882)
Nahon, Ludovicus Hubertus (1841-1884)
Neander, Maria Helena (1737-1795)
Nelissen, Agatha (1824-1893)
Nelissen, Beatrix ( ... -1776)
Niessen, Cornelia (1773-1851)
Nijsten, Marie Anne (1781-1832)
Nissen, Maria Judith (1772-1842)
Nohlmans, Anna Catharina, (1822-1824)
Nohlmans, Cornelia ( ... -1792)
Nohlmans, Elisabeth ( ... - ... )
Nohlmans, Hermanus Josephus (1817-1818)
Nohlmans, Joannes Leonardus (1819-1889)
Nohlmans, Maria Barbara ( ... -1789)
Nohlmans, Mechtildis ( ... -1794)
Nohlmans, Peter (... - ... )
Nohlmans, Peter Jacob Arnold (1789-1864)
Nolhmans, Peter Jacob (1850-1912)
Notermans, Agnes (1756-1816)
Notermans, Anna Elisabeth (1825- ... )
Notermans, Jan Willem (1808-1852)
Notten, Barbara (1844-1922)
Notten, Maria Helena (1814-1883)
Nuijs. Johannes van (1694- ... )
Oberdorff, Jean Theodore (1776-1843)
Offermans, Joanna Elisabeth (1788-1835)
Ogiers, Hubertus ( ... -1789)
Op den Camp. Ida (1787-1843)
Op 't Einde, Thomas Godefridus (1795-1866)
Paes, Agatha (1690-1773)
Paes, Gertrudis Elisabeth (1842-1910)
Paes, Johannes Christianus (1813- ... )
Paes, Johannes Henricus (1817-1886)
Paes, Johannes Hermanus (1804-1805)
Paes, Johannes Jacobus (1810-1881)
Paes, Johannes Mathias (1780-1857)
Paes, Johannes Wilhelmus (1806-1871)
Paes, Maria (1700-1770)
Paes, Maria Catharina (1808-1836)
Paes, Maria Catharina (1849-1896)
Paes, Maria Catharina (1804-1861)
Paes, Maria Catharina (1768-1800)
Paes, Mathias Reinerus (1837-1883)
Paes, Peter Mathis (1844-1845)
Palmans, Anna ( ... - ... )
Palmen, Maria Agnes ( ... - ... )
Panhuis, Hendrik in het (1807-1881)
Pechhold, Sibilla Catharina (1820-1886)
Peerbooms, Willem (1859- ... )
Pelser, Jan Joseph (1815-1871)
Pelsers, Arnoldus (1731- ... )
Pelsers, Catharina (1729-1803)
Pelsers, Franciscus (1799- ... )
Pelsers, Franciscus (1760-1842)
Pelsers, Gertrudis Elisabeth (1796- ... )
Pelsers, Josephus Jacobus (1799- ... )
Pelsers, Maria Agnes (1787-1850)
Pelsers, Maria Barbara ( ... -1795)
Pelsers, Maria Catharina (1784-1789)
Pelsers, Maximilianus (1791- ... )
Pelsers, Petrus Josephus (1793-1858)
Pelsers, Wilhelmus ( ... -1787)
Pelsers, Wilhelmus (1706-1770)
Pelzers, Jan Mathias (1781-1839)
Pennings, Jan Michiel (1807-1863)
Penris, Joanna Sibilla (1776-1820)
Perbooms. Peter ( ... - ... )
Perebaums, Andreas (1759-1770)
Perebaums, Anna Catharina (1843-1843)
Perebaums, Anna Catharina (1845-1845)
Perebaums, Anna Catharina (1846-1846)
Perebaums, Anna Catharina (1801-1805)
Perebaums, Anna Maria (1853- ... )
Perebaums, Anna Maria (1851-1917)
Perebaums, Anna Maria Elisabeth (1840-1912)
Perebaums, Catharina Elisabeth (1790-1808)
Perebaums, Frans Jacob (1854-1855)
Perebaums, Gerard Jacob (1815-1882)
Perebaums, Gerardus (1732-1786)
Perebaums, Jan Gerard (1850-1863)
Perebaums, Jan Willem (1811-1811)
Perebaums, Jan Willem (1859- ...)
Perebaums, Jan Willem (1812-1892)
Perebaums, Johannes Franciscus (1805-1806)
Perebaums, Johannes Gerardus (1788-1788)
Perebaums, Johannes Henricus (1818-1819)
Perebaums, Johannes Henricus (1821-1889)
Perebaums, Johannes Jacobus ( ... -1772)
Perebaums, Johannes Mathias (1800-1800)
Perebaums, Johannes Rutgerus (1793-1812)
Perebaums, Maria Barbara (1856- ... )
Perebaums, Maria Cornelia (1808-1809)
Perebaums, Maria Cornelia (1796-1803)
Perebaums, Maria Elisabeth (1872-1874)
Perebaums, Maria Ida (1803-1839)
Perebaums, Maria Sibilla (1866-1935)
Perebaums, Maria Sibilla (1848-1927)
Perebaums, Maria Sophia (1798-1805)
Perebaums, Peter Hendrik (1848-1908)
Perebaums, Peter Hubert Joseph (1864-1933)
Perebaums, Peter Jacobus (1870-1907)
Perebaums, Peter Jan (1837-1837)
Perebaums, Peter Jan (1838-1917)
Perebaums, Peter Theodor (1861-1946)
Perebaums, Petrus Arnoldus (1765-1844)
Perebooms, Johannes Nicolaas (1832-1890)
Perriens, Catharina Elisabeth (1788-1868)
Peters, Anna Maria (1750-1822)
Peters, Anna Maria (1750-1822)
Peters, Catharina Elisabeth (1745-1832)
Peters, Christianus (1748-1819)
Peters, Christianus ( ... - ... )
Peters, Jan (1805-1879)
Peters, Johannes ( ... -1791)
Peters, Maria Barbara (1743-1822)
Peters, Maria Catharina (1749-1813)
Peters, Maria Sibilla (1812-1854)
Peters, Petrus (1685- ... )
Pijpers, Anna Elisabeth (1805- ... )
Pijpers, Jan Henricus (1803-1803)
Pijpers, Jan Jacob (1800-1833)
Pijpers, Johannes Jacobus (1775-1827)
Pijpers, Maria Helena (1802-1806)
Pijpers, Maria Helena (1818-1884)
Ponzing, Lambertus (1776-1825)
Port, Joanna Maria van de (1790-1864)
Pörteners, Peter Renier (1820-1887)
Pörtenerss, Peter Christianus (1838- ... )
Poulsen, Jan Hubert (1844-1911)
Putz, Ferdinand ( ... - ...)
Rademakers, Jan Hendrik (1813-1867)
Rademakers, Mechtildis (1819-1907)
Raedemaekers, Martinus (1811-1845)
Reinartz, Maria Mechtildis (1798-1851)
Reinders, Gelis (1815-1873)
Reinders, Peter Arnold (1772-1834)
Reiners, Maria Josepha (1761-1835)
Renckens, Johannes Henricus (1770- ... )
Rencks, Nicolaus ( ... -1774)
Reynders, Agnes ( ... -1816)
Rijcken, Joan Mathijs (1846-1925)
Ritzen, Jan Hendrik (1809-1854)
Ritzen, Johan Martin (1829-1911)
Roesen, Franciscus Josephus (1802-1879)
Roesen, Franciscus Nicolaus (1800-1801)
Roesen, Johannes (1768-1810)
Roesen, Johannes Wilhelmus (1791-1865)
Roesen, Maria Odilia (1793-1828)
Roesen, Maria Sijbilla (1796-1799)
Roesen, Marie Agatha (1810- ... )
Roijen, Arnoldus (... - 1780)
Roijen, Joanna Elisabeth (1758- ...)
Roijen, Joannes Henricus (1767-1771)
Roijen, Joannes Petrus (1772-1826)
Roijen, Maria (1762- ... )
Roijen, Maria (1762- ... )
Roijen, Maria Catharina (1756-1815)
Ronden, Christianus (1798- ... )
Ronden, Martin (1742-1812)
Rosen, Anna Maria (1704-1779)
Rosen, Joanna (1711-1787)
Roufs, Jan (1833-1865)
Rouks, Maria Helena (1801-1856)
Ruers, Jan Joseph (1815-1865)
Ruers/Roers, Maria Catharina (1786-1868)
Ruers/Roers, Maria Catharina (1786-1868)
Rulkens, Catharina (1780- ... )
Rulkens, Godefridus (1745- ... )
Rulkens, Henricus (1774-1776)
Rulkens, Maria (1778- ... )
Rulkens, Maria Catharina (1771-1771)
Rulkens, Maria Catharina (1772- ... )
Rulkens, Maria Helena (1782-1851)
Rulkens, Maria Joanna (1776-1846)
Rulkens, Paulus ( ... -1770)
Rulkens, Paulus (1787- ... )
Rutten, Anna (1734- ... )
Rutten, Anna Catharina (1747-1817)
Rutten, Anna Cornelia (1796-1805)
Rutten, Anna Elisabeth (1771-1855)
Rutten, Bartholomeus (1738-1827)
Rutten, Catharina (1736- ... )
Rutten, Cornelia (1746-1807)
Rutten, Elisabeth (1704-1761)
Rutten, Franciscus (1761-1840)
Rutten, Frans ( ... -1786)
Rutten, Gertrudis (1758-1803)
Rutten, Johannes Bartholomeus (1801-1805)
Rutten, Johannes Martinus (1803-1803)
Rutten, Johannes Martinus (1773-1811)
Rutten, Maria Catharina (1798-1805)
Rutten, Maria Catharina (1767-1806)
Rutten, Maria Elisabeth (1799-1805)
Rutten, Maria Elisabeth (1846-1925)
Rutten, Maria Gertrudis (1776-1850)
Rutten, Marie Elisabeth (1741-1808)
Rutten, Mathis ( ... - ... )
Rutten, Mevis ( ... - ... )
Rutten, Peter (1714-1776)
Rutten, Petrus Josephus (1804-1885)
Rutten, Petrus Theodorus (1779-1779)
Salden, (Lambert) Jozef (1754-1831)
Salden, Agatha (1761-1795)
Salden, Anna (1766- ... )
Salden, Anna Maria (1812-1893)
Salden, Anna Maria (1840-1897)
Salden, Arnoldus (1761- ... )
Salden, Carel Joseph (1840-1848)
Salden, Carel Joseph (1849-1917)
Salden, Catharina Elisabeth (?) ( ... - ... )
Salden, Catharina Elisabeth (1843-1891)
Salden, Catharina Elisabeth (1821-1849)
Salden, Catharina Mechtildis (1800-1884)
Salden, Catharina Mechtildis (1837-1914)
Salden, Cornelia ( ... -1772)
Salden, Cornelia (1846-1908)
Salden, Cornelia (1834-1864)
Salden, Elisabeth ( ... -1779)
Salden, Franciscus Carolus (1818-1846)
Salden, Franciscus Josephus (1786-1840)
Salden, Franciscus Lambertus (1811-1865)
Salden, Franciscus Nicolaas (1785-1791)
Salden, Franciscus Nicolaas (1791-1791)
Salden, Franciscus Theodorus (1804-1849)
Salden, Franciscus Theodorus (1793-1812)
Salden, Franciscus Theodorus (1762-1816)
Salden, Frans Theodoor (1838-1838)
Salden, Frans Theodor (1838-1902)
Salden, Gertrudis (1734-1783)
Salden, Gertrudis Elisabeth (1803-1845)
Salden, Gertrudis Elisabeth (1788-1866)
Salden, Gertrudis Elisabeth (1776-1815)
Salden, Godefridus (1763- ... )
Salden, Helena (1824-1912)
Salden, Henricus Antonius (1764-1831)
Salden, Hubertus (1780- ... )
Salden, Jacob (1769-1835)
Salden, Jacobus (1777-1781)
Salden, Jacobus (1744-1810)
Salden, Jan ( ... - 1771)
Salden, Jan Andreus (1845-1845)
Salden, Jan Hendrik (1854-1857)
Salden, Jan Herman (1813-1865)
Salden, Jan Jacob (1832-1865)
Salden, Jan Jacob (1832-1875)
Salden, Jan Jacob (1831-1831)
Salden, Jan Joseph (1818-1862)
Salden, Jan Joseph (1852-1852)
Salden, Jan Lambert (1837-1839)
Salden, Jan Lambert (1842-1865)
Salden, Jan Lambert (1843-1914)
Salden, Jan Renier (1854-1930)
Salden, Jan Theodorus (1829-1893)
Salden, Jan Theodorus (1835-1906)
Salden, Jan Willem (1766-1809)
Salden, Jan Willem (1835-1892)
Salden, Jan Willem (1805-1860)
Salden, Jan Willem ( ... - ... )
Salden, Jean Mathieu (1811-1812)
Salden, Joanna Sibilla (1775-1833)
Salden, Johannes (1759-1815)
Salden, Johannes Henricus (1797-1797)
Salden, Johannes Jacobus (1725-1779)
Salden, Johannes Jacobus (1800- ... )
Salden, Johannes Jacobus (1814-1815)
Salden, Johannes Josephus (1820-1856)
Salden, Johannes Lambertus (1797-1863)
Salden, Johannes Matthias (1753-1812)
Salden, Johannes Nicolaas (1784-1787)
Salden, Johannes Nicolaas (1731-1799)
Salden, Johannes Nicolaus (1758-1835)
Salden, Johannes Nicolaus (1798-1866)
Salden, Johannes Petrus (1756-1806)
Salden, Johannes Petrus (1791-1813)
Salden, Johannes Reinerus (1755-1773)
Salden, Johannes Wilhelmus (1798-1826)
Salden, Johannes Wilhelmus (1767- ... )
Salden, Johannes Wilhelmus (1749-1805)
Salden, Johannes Wilhelmus (1803-1804)
Salden, Johannes Wilhelmus (1778-1781)
Salden, Johannes Wilhelmus (1784-1857)
Salden, Lambertus (1795-1797)
Salden, Lambertus (1730-1788)
Salden, Lambertus (1736-1790)
Salden, Maria Agatha (1751-1830)
Salden, Maria Agatha (1795-1881)
Salden, Maria Agatha (1801-1802)
Salden, Maria Agatha (1764-1829)
Salden, Maria Anna (1772- ... )
Salden, Maria Barbara (1801-1805)
Salden, Maria Barbara (1799-1861)
Salden, Maria Barbara (1840-1866)
Salden, Maria Barbara (1816-1817)
Salden, Maria Barbara (1841-1901)
Salden, Maria Barbara (1823-1892)
Salden, Maria Catharina (?) ( ... - ... )
Salden, Maria Catharina (1772-1836)
Salden, Maria Catharina (1764-1808)
Salden, Maria Catharina (1763-1809)
Salden, Maria Catharina (1829-1829)
Salden, Maria Christina ( ... -1791)
Salden, Maria Christina ( ... -1781)
Salden, Maria Christina (1803-1864)
Salden, Maria Christina (1845-1865)
Salden, Maria Christina (1851-1894)
Salden, Maria Christina (1822-1891)
Salden, Maria Christina (1755-1832)
Salden, Maria Christina (1791-1872)
Salden, Maria Christina (1787-1826)
Salden, Maria Cornelia (1849-1849)
Salden, Maria Cornelia (1818-1889)
Salden, Maria Cornelia (1779-1851)
Salden, Maria Cornelia (1797-1812)
Salden, Maria Cornelia (1795-1797)
Salden, Maria Cornelia (1789-1802)
Salden, Maria Cornelia (1781-1783)
Salden, Maria Elisabeth (1807-1840)
Salden, Maria Elisabeth (1844-1844)
Salden, Maria Elisabeth (1849-1860)
Salden, Maria Elisabeth (1837-1837)
Salden, Maria Elisabeth (1760-1839)
Salden, Maria Elisabeth (1831- ... )
Salden, Maria Elisabeth (1793- ... )
Salden, Maria Elisabeth (1770-1838)
Salden, Maria Elisabeth (1826-1895)
Salden, Maria Elisabeth Arnoldus (1846-1846)
Salden, Maria Helena (1788-1855)
Salden, Maria Helena (1824-1833)
Salden, Maria Hubertina (1851-1859)
Salden, Maria Josepha (1761-1815)
Salden, Maria Josepha (1806-1871)
Salden, Maria Josepha/Agnes (1799-1805)
Salden, Maria Judith (1851-1851)
Salden, Maria Margaretha (1857-1901)
Salden, Maria Margaretha (1826-1881)
Salden, Maria Mechtild (1849-1850)
Salden, Maria Mechtildis (1834-1845)
Salden, Maria Mechtildis (1783-1783)
Salden, Maria Mechtildis (1794-1795)
Salden, Maria Sibilla (1829-1894)
Salden, Maria Sophia (1850-1890)
Salden, Nicolaas ( ... - ...)
Salden, NN (1843-1843)
Salden, NN (1832-1832)
Salden, Peter Arnoldus (1808-1854)
Salden, Peter Arnoldus (1847-1892)
Salden, Peter Mathijs (1841-1916)
Salden, Peter Nicolas (1823-1891)
Salden, Peter Willem (1846-1890)
Salden, Petrus Wilhelmus (1788-1826)
Salden, Petrus Wilhelmus (1796-1799)
Salden, Petrus Willem (1810-1819)
Salden, Renerus Franciscus ( ... - 1773)
Salden, Sibilla Wilhelmina (1780- ... )
Salden, Theodorus (1768-1808)
Salden, Theodorus (1801-1801)
Salden, Wilhelmus (Balthasar) (1725-1786)
Salden, Wilhelmus Henricus (1769- ... )
Salden, Willem (1835-1892)
Saldens, Maria Barbara (1827-1912)
Sanders, Catharina( ... -1780)
Sassen, Godfried Winand (1823-1915)
Sauren, Henrij (1774-1808)
Saveur, Arnoldus Josephus (1843-1843)
Saveur, Jan Hubert (1834- ... )
Saveur, Joseph (1804-1894)
Saveur, Maria Philomena (1848-1929)
Saveur, Martin Joseph (1837- ... )
Saveur, Martin Joseph (1845- ... )
Saveur, Willem (1839-1921)
Scheeren, Theodorus ( ... - 1795)
Schepers, Johannes Guilielmus (1754- ... )
Schepers, Johannes Jacobus (1756- ... )
Schepers, Johannes Lambertus (1760- ... )
Schepers, Maria Agatha (1751-1829)
Schepers, Maria Margaretha (1750- ... )
Schepers, Petrus (1714-1772)
Schier, Maria Elisabeth (1759-1803)
Schiffers, Catharine Agnes (1808-1809)
Schiffers, Gertrudis Elisabeth (1818-1876)
Schiffers, Johannes Wilhelmus (1810-1822)
Schiffers, Josephus (1823- ... )
Schiffers, Martinus Josephus (1771-1849)
Schlössers, Augustin ( ... - ... )
Schlössers, Johan ( ... - ... )
Schlössers, Maria Christina ( ... -1795)
Schlössers, Maria( ... -1778)
Schloun, Franciscus Theodorus (1843-1866)
Schloun, Jacobus (1833-1839)
Schloun, Joannes Lambertus (1838-1907)
Schloun, Joannes Mathias (1841-1842)
Schloun, Johannes Renerus (1806-1884)
Schloun, Maria Elisabeth (1836-1854)
Schmeidts. Joanna ( ... -1795)
Schmeits, Jan (1848-1929)
Schmeitz, Anna Maria (1843-1910
Schmeitz, Catherine Mechtildis (1807-1881)
Schmeitz, Christina ( ...-1766)
Schmeitz, Christina Joanna (1821-1901)
Schmeitz, Cornelius Renerus (1820-1900)
Schmeitz, Dirck ( ... - ... )
Schmeitz, Eva (1737- ... )
Schmeitz, Henrich ( ... - ... )
Schmeitz, Henricus (1775-1841)
Schmeitz, Jacobus (1780-1855)
Schmeitz, Jacobus (1845-1897)
Schmeitz, Jacobus (1816-1816)
Schmeitz, Jacobus Wilhelmus (1822-1896)
Schmeitz, Jan Willem (1851-1927)
Schmeitz, Joanna Elisabeth (1804-1813)
Schmeitz, Joanne Catherine (1815-1892)
Schmeitz, Johanna Barbara (1857-1902)
Schmeitz, Johannes Gerardus (1827-1909)
Schmeitz, Josephus (1783-1848)
Schmeitz, Josephus Lambertus (1824-1824)
Schmeitz, Lambert (1808-1866)
Schmeitz, Lambertus (1777-1783)
Schmeitz, Leonardus (1848-1849)
Schmeitz, Maria Barbara (1818-1888)
Schmeitz, Maria Barbara (1840-1892)
Schmeitz, Maria Christina (1831-1886)
Schmeitz, Maria Elisabeth (1771-1773)
Schmeitz, Maria Gertrud (1813-1890)
Schmeitz, Maria Gertrud (1825-1865)
Schmeitz, Maria Gertrud (1853-1856)
Schmeitz, Maria Gertrudis (1816-1818)
Schmeitz, Maria Getrudis (1792-1875)
Schmeitz, Maria Helena [26.3.3X/X/X
Schmeitz, Maria Helena (1778-1855
Schmeitz, Maria Ida (1842-1842)
Schmeitz, Maria Sibilla (1740-1815)
Schmeitz, Maria Sophia (1768-1842)
Schmeitz, Maria Sophia (1808-1852)
Schmeitz, Maria Sophia (1855-1924)
Schmeitz, Maria Sophia (1813-1866)
Schmeitz, Marie Sophie (1818-1823)
Schmeitz, Nicolaas (1818-1823)
Schmeitz, Nicolas (1793-1871)
Schmeitz, NN ( ... - ... )
Schmeitz, Peter Joseph (1850-1850)
Schmeitz, Pierre Joseph (1811-1882)
Schmeitz, Theodor (1811-1875)
Schmeitz, Theodor Jacob (1806-1858)
Schmeitz, Theodorus ( ... -1799)
Schmitt, Adam (1816-1887)
Schoenmaekers, Maria Catharina (1794-1859)
Schoenmakers, Catharina Ida (1836-1837)
Schoenmakers, Hendrik Jozef (1832-1832)
Schoenmakers, Jacobus Willem (1826-1826)
Schoenmakers, Joanna Elisabeth (1843-1872)
Schoenmakers, Maria Catharina (1828-1829)
Schoenmakers, Maria Catharina (1794-1859)
Schoenmakers, Maria Ida (1826-1835)
Schoenmakers, NN (1839-1839)
Schoenmakers, Peter Mathijs (1830-1832)
Schoenmakers, Peter Wilhelmus (1791-1848)
Schoenmakers, Willem (1840-1840)
Schols, Johannes (1765-1828)
Schoufs, Cornelia (1845-1928)
Schoumans, Gerardus ( ... - ... )
Schouterden, Maria Theresia (1785-1848)
Schreurs, Anna (1733-1814)
Schreurs, Lambertus (1787-1867)
Schröders, Maria (1705-1772)
Schröers, Arnoldus (1744-1826)
Schröers, Gertrudis Elisabeth (1786-1875)
Schröers, Jean Francois (1791-1854)
Schröers, Johannes Franciscus (1781- ... )
Schröers, Johannes Goswinus (1792-1797)
Schröers, Maria Barbara (1784- ... )
Schröers, Maria Catharina (1790-1790)
Schröers, Maria Cornelia (1779-1820)
Schroijen, Anna Elisabeth (1812-1838)
Schulpen, Catharina Elisabeth (1815-1875)
Schuls, Catharina (1743-1817)
Schurgers Johannes Leonardus (1784-1824)
Schutts, Antoine Theodore (1756- ... )
Schuurkens, Catharina (1779-1851)
Schwarts, Martinus ( ... - ... )
Screurs, Catharina (1698- ... )
Seegers, Filomena (1849- ... )
Sentis, Maria Margaretha (1818-1892)
Severijns, Anna Catharina (1776-1854)
Siebers, Joseph (1802-1846)
Sloun, Johannes Wilhelmus van (1774-1851)
Smeets, Anna Catharina (1812-1850)
Smeets, Anna Maria Christina (1856- ... )
Smeets, Catharina Sophia (1794-1794)
Smeets, Elisabeth (1759-1832)
Smeets, Helena (1796-1797)
Smeets, Jan Hendrik (1858-1887)
Smeets, Jan Jacob (1842-1898)
Smeets, Jan Willem (1808-1878)
Smeets, Joanna Gertrudis (1839-1844)
Smeets, Johannes (1785-1799)
Smeets, Maria Catharina (1850-1936)
Smeets, Maria Catharina (1798-1805)
Smeets, Maria Elisabeth (1837-1920)
Smeets, Maria Gertrudis (1853-1855)
Smeets, Maria Maria (1848-1918)
Smeets, Maria Sijbilla (1791- ... )
Smeets, Maria Sophia (1844-1898)
Smeets, NN (1795- ... )
Smeits, Anna Mechtildis (1781-1819)
Smet, Maria Barbara de ( ... - ... )
Smits, Johanna ( ... - ... )
Smitz, Michiel ( ... - ...)
Snijders, Catharina (1733-1799)
Snijkers, Maria Ida (1853-1903)
Solberg, Andreas (1735-1736)
Solberg, Andreas (1748-1822)
Solberg, Anna Maria (1820-1821)
Solberg, Anna Maria (1783-1871)
Solberg, Arnoldus (1797-1853)
Solberg, Cornelis (1777-1855)
Solberg, Elisabeth ( ... -1784)
Solberg, Jacob ( ... -1784)
Solberg, Jan Cornelis (1814-1851)
Solberg, Joanna Gertrud (1815-1840)
Solberg, Joanna Gertrudis (1785-1867)
Solberg, Johannes (1732-1790)
Solberg, Johannes Jacobus (1819- ... )
Solberg, Johannes Jacobus (1781-1867)
Solberg, Johannes Mathias (1792- ... )
Solberg, Lambertus (1823-1824)
Solberg, Lambertus (1741-1834)
Solberg, Maria Barbara (1812-1812)
Solberg, Maria Catharina (1810-1867)
Solberg, Maria Elisabeth ( ... -1823)
Solberg, Maria Gertrudis (1790-1840)
Solberg, Maria Ida (1787-1868)
Solberg, Petrus Wilhelmus (1817-1818)
Souren, Anna Mechtildis (1807-1890)
Souren, Maria Sibilla (1780-1847)
Spee, Margaretha (1840-1913)
Spetgens, Anna (1733-1813)
Spetgens, Godfried (1777-1819)
Spetgens, Johannes ( ... -1772)
Spetgens, Johannes (1767-1836)
Spietz, Anna Sibilla (1775-1845)
Spijkers, Maria Mechtilde (1805-1885)
Spits, Charles Guillaume (1834-1899)
Spits, Maria Mechtildis (1848-1900)
Steenstraeten, Maria Agnes (1792-1845)
Stelten, Anna/Maria Catharina (1742-1824)
Stelten, Maria Mechtild (1780-1811)
Steskens, Johannes (1759-1821)
Stevens, Anna Gertrud (1811-1882)
Stevens, Catharina Helena (1825-1825)
Stevens, Gertrudis ( ... -1796)
Stevens, Jan Joseph (1847-1918)
Stevens, Maria Gertrudis (1779-1849)
Stevens, Michel (1844- ... )
Stevens, Peter (1704- ... )
Stevens, Peter Joseph (1789-1826)
Stevens,Maria Agnes (1773-1814)
Storken, Anna Maria (1822-1826)
Storken, Joanna (1819-1887)
Storken, Leonard (1794-1861)
Storken, Maria Elisabeth (1828-1870)
Storken, Maria Josepha (1825-1862)
Storms, Maria Anna (1830-1898)
Storms, Petrus (1788-1860)
Straalen, Maria van (1759-1825)
Streefland, Elisabeth (1812-1883)
Streukens, Marie Catherine ( ... - ... )
Suckers, Adrianus ( ... - 1794)
Suckers, Catharina Elisabeth (1773-1779)
Suckers, Joahnnes Jacobus (1769-1770)
Suckers, Joanna Catharina (1771-1818)
Suckers, Johannes Wilhelmus (1785-1790)
Suckers, Maria Barbara (1780-1865)
Suckers/Sückers, Catharina (1777-1791)
Suijlen, Petronella (1775-1852)
Swillens, Petronella (1736- ... )
Thewissen, Peter Jacobus (1826-1904)
Thijssen, Maria Elisabeth (1782-1851)
Thijssen, Maria Margaretha (1813-1876)
Thissen, Catharina Sijbilla (1766-1831)
Tilburg, Anna Maria (1833-1899)
Tissen, Catharina (1695- ... )
Tissen, Cornelia (1682- ... )
Tissen, Henricus (1688- ... )
Tissen, Joanna (1692- ... )
Tissen, Maria Catharina (1831-1910)
Tissen, Maria Christina (1772-1825)
Tissen, Marten ( ... -1710)
Tissen, Wilhelm (1682- ... )
Tummers, (Johannes) Gerardus (1783-1801)
Tummers, Adrianus (1777-1815)
Tummers, Anna Catharina (1779-1783)
Tummers, Anna Maria (1745-1816)
Tummers, Catharina Elisabeth (1701- ... )
Tummers, Catharina Elisabeth (1777-1860)
Tummers, Cornelia (1734- ... )
Tummers, Cornelia (1712- ... )
Tummers, Cornelia (1760- ... )
Tummers, Dominicus (1841-1905)
Tummers, Elisabeth Veronica (1858-1917)
Tummers, Ferdinand (1796-1858)
Tummers, Franciscus Josephus (1796-1797)
Tummers, Franciscus Theodorus (1809-1891)
Tummers, Franz Theodor (1834-1922)
Tummers, Gerardus (1737- ... )
Tummers, Gerardus Jacobus (1812-1868)
Tummers, Helena (1748- ... )
Tummers, Henricus (1758-1824)
Tummers, Henricus (1785-1786)
Tummers, Jacob Conraad (1853-1917)
Tummers, Jacobus (1803-1886)
Tummers, Jacobus (1716-1792)
Tummers, Jan Jacob (1812-1880)
Tummers, Jan Jacob (1843- ... )
Tummers, Jan Lambert (1841-1909)
Tummers, Jan Mathijs (1842-1926)
Tummers, Jan Nicolas (1847- ... )
Tummers, Jan Willem (1814-1815)
Tummers, Jan Willem (1809-1810)
Tummers, Joanna (1743- ... )
Tummers, Joanna Elisabeth (1838- ... )
Tummers, Joanna Elisabeth (1786-1822)
Tummers, Joanna Elisabeth (1843- ... )
Tummers, Joannes (1737-1810)
Tummers, Joannes (1703- ... )
Tummers, Joannes Leonardus (1844-1882)
Tummers, Joannes Theodorus (1823-1913)
Tummers, Johannes (1825-1884)
Tummers, Johannes (1736- ... )
Tummers, Johannes Arnoldus (1798-1882)
Tummers, Johannes Jacobus (1775-1866)
Tummers, Johannes Mathias (1806-1873)
Tummers, Johannes Nicolas (1803-1847)
Tummers, Johannes Nicolaus (1805-1874)
Tummers, Joseph Lambertus (1783-1784)
Tummers, Josepha (1847- ... )
Tummers, Judith (1728- ... )
Tummers, Judith (1737-1810)
Tummers, Judith (1740- ... )
Tummers, Lambertus (1789-1791)
Tummers, Lambertus (1762-1841)
Tummers, Lambertus Josephus (1803-1829)
Tummers, Maria (1732- ... )
Tummers, Maria (1714- ... )
Tummers, Maria Barbara (1791-1820)
Tummers, Maria Barbara (1850-1890)
Tummers, Maria Barbara (1778-1783)
Tummers, Maria Barbara (1786-1789)
Tummers, Maria Barbara (1802-1802)
Tummers, Maria Catharina (1833-1904)
Tummers, Maria Catharina (1784-1790)
Tummers, Maria Catharina (1774-1849)
Tummers, Maria Catharina (1844-1865)
Tummers, Maria Catharina (1749-1812)
Tummers, Maria Cornelia (1790-1792)
Tummers, Maria Cornelia (1736- ... )
Tummers, Maria Gertrudis (1802-1802)
Tummers, Maria Ida (1800-1874)
Tummers, Maria Ida (1838-1903)
Tummers, Maria Mechtildis (1781-1846)
Tummers, Maria Sophia (1780-1823)
Tummers, Maria Sophia (1752-1819)
Tummers, Mathias (1812-1880)
Tummers, Mathias/Matthijs (1751-1813)
Tummers, Mechtildis (1742- ... )
Tummers, Mechtildis (1747- ... )
Tummers, Nicolaas (1787-1810)
Tummers, Peter Jacob (1838-1919)
Tummers, Peter Jacobus (1775-1845)
Tummers, Petrus Jacobus (1792-1812)
Tummers, Petrus Jacobus (1755-1822)
Tummers, Petrus Matthias (1794-1795)
Tummers, Rutgerus (1741- ... )
Tummers, Rutgerus (1744-1812)
Tummers, Rutt (1672- ... )
Tummers, Theodorus (1706-1777)
Ubachs, Joannes Mathijs (1839-1917)
Urlings, Elisabeth (1832-1836)
Urlings, Jan Nicolaas (1828-1894)
Urlings, Leonard (1790-1872)
Urlings, Martinus (1836-1836)
Urlings, Odilia (1826-1830)
Urlings, Peter (1832-1832)
Van Neer, Johannes (1778- ...)
Vernooij, Antonius Franciscus (1842-1921)
Vincken, Guilleaume (1810-1854)
Vola, Maria Agnes (1843-1916)
Vonken, Jeanne Catherine (1818-1895)
Vossen Maria Helena (1799-1847)
Vossen, Helena (1799-1847)
Vossen, Henricus (1803- ... )
Vossen, Joanna Elisabeth (1805- ... )
Vossen, Joannes (1801- ... )
Vossen, Joannes Jacobus (1805-1805)
Vossen, Margaretha (1812-1888)
Vossen, Margaretha (1812-1888)
Vossen, Maria (1810-1846)
Vossen, Maria (1810-1846)
Vossen, Maria Catharina Elisabeth (1807-1880)
Vossen, Maria Catharina Elisabeth (1807-1880)
Vossen, Maria Sibilla (1797-1857)
Vossen, Theodoor (1772-1838)
Vrancken, Elisabeth (1805-1854)
Vrou(w)enraets, Maria Catharina (1777- ... )
Vueren, Judith ( ... - ... )
Wagemans, Bartholemeus ( ... -1718)
Wagemans, Catharina ( ... -1724)
Wagemans, Cornelia ( ... - ... )
Wagemans, Joanna Catharina (1679- ... )
Wagemans, Johannes (1687- ... )
Wagemans, Maria (1683- ... )
Wagemans, Maria Barbara (1824-1900)
Wagemans, Petrus (1686-1759)
Weicher, Petrus (1738-1821)
Weijer, Anna Mechtildis van de(1843-1914)
Weijer, Stephan van de (1807-1876)
Welschen, Anna (1799-1868)
Welzen, Maria ( ... - ... )
Werens, Gertrudis (1698-1775)
Werens, Maria Cornelia (1762-1788)
Wetzels, Anna Maria (1821-1880)
Wetzels, Anna Maria Josepha (1852-1900)
Wetzels, Anna Mechtild (1814-1884)
Wetzels, Catharina Elisabeth (1814-1814)
Wetzels, Jan Gerard (1848-1852)
Wetzels, Jan Jacob (1844-1902)
Wetzels, Jan Leonard (1846-1892)
Wetzels, Jan Leonard (1772-1833)
Wetzels, Jan Peter (1847-1923)
Wetzels, Jan Renier (1858-1926)
Wetzels, Jan Willem (1863-1873)
Wetzels, Johannes Caspar (1818-1883)
Wetzels, Maria Barbara (1850-1916)
Wetzels, Maria Catharina (1810-1854)
Wetzels, Maria Christina (1856-1931)
Wetzels, Maria Cornelia (1854-1919)
Wetzels, Maria Cornelia (1825-1899)
Wetzels, Maria Gertrud (1860-1944)
Wetzels, Theodorus (1782-1855)
Wijnandts, Herman (1829- ... )
Wilhelmus Baggen, 1652- ... )
Willems, Wilhelmus (1719-1788)
Willems, Willem (1778-1835)
Willen, Elisabeth (1727-1778)
Wilms, Nicolas ( ... -1813)
Wleters,Jan Gerard (1818-1880)
Wolffs, Mathijs (1803-1857)
Wolfs, Peter Theodorus (1788-1877)
Wouters, Anna Maria ( ... - 1809)
Wouters, Theodorus (1779-1831)
Zanders, Pieter (1789-1878)
Zweipfenning, Maria Theresia (1790-1837)